Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Åse Wetås

Prosjektdirektør

bilete av Åse Wetås
Besøksadresse: Gaustadalleen 25, 2. etasje, rom 240
Telefon: 22 85 43 80
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: ase.wetas at iln.uio.no

Postadresse:
Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
N-0315 Oslo
 

Arbeidsoppgåver


Har det faglege og administrative ansvaret for Norsk Ordbok 2014

Utvalde faglege arbeid

Kasusbortfallet i mellomnorsk: Ein komparativ studie av proprialt og appellativistisk materiale. Dr. art avhandling. Universitetet i Oslo. 2008.

Norsk Ordbok.  Bolkar i bind 6, 7, 8 og 9. Oslo, Det Norske Samlaget, 2007, 2008, 2009 og 2011.

"Tveiten og Tortveit: om opphavleg oblik form i stadnamn" i Namnens dynamik: Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15-18 augusti 2003. 2005.

Gustav Indrebø og norsk namnegransking. Den 10. nasjonale konferansen i namnegransking, Blindern 9. mai 2003 (redigert av Åse Wetås og Tom Schmidt)

Namneskiftet Kristiania-Oslo.Oslo, Novus, 2000.

Foto: Arthur Sand ©


 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU