Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Kontakt oss

Postadresse: Norsk Ordbok 2014
Postboks 1021 Blindern
0315 Oslo
Telefon (ekspedisjon): 22 85 57 53 (Andreas Tandberg)
22 84 44 12 (Ragnhild Norheim Førland)
Telefaks: 22 85 43 81
E-post: andreas.tandberg at iln.uio.no
ragnhild.forland at iln.uio.no
Besøksadresse: Rom 230
2. etasje
Gaustadalleen 25

Vil du sende inn ord?


Ta gjerne med opplysningar om:

  • ordet i uttalenær form (og eventuelt skriftleg form)
  • ordklasse (t.d. verb, substantiv (gje opp kjønn), adjektiv)
  • bøying (t.d. båt - båten - båtar - båtane, springa - spring - sprang - sprunge)
  • heimfesting (stad og kommune)
  • ordforklaring (kva ordet tyder)
  • bruksdøme (setning der ordet er brukt)

Send opplysningane saman med namnet og fødselsåret ditt til denne e-postadressa: nyord-til-no@hf.ntnu.no 
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU