Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout

Styret

Styret ved Norsk Ordbok 2014 er oppnemnt av instituttstyret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium etter framlegg frå dei aktuelle institusjonane. Styret har desse medlemmene frå og med 1/1 2011 og ut prosjektperioden:

Namn Oppnemnd av
Magnus Rindal (vara: Jan Terje Faarlund) Institutt for nordiske og lingvistiske studium
Tom Skovdahl (møtande vara for tidlegare styremedlem Tove Lie fram til nytt styremedlem er på plass) Det Norske Samlaget
Inger Johanne Ullern (vara: Greta Holm) Forskings- og administrasjonsseksjonen, Universitetet i Oslo
Unn Røyneland (vara: Endre Brunstad) Kulturdepartementet
Randi Alice Nilsen (vara: Brit Mæhlum) Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Christian-Emil Ore (vara: Øyvind Eide, i permisjon fram til hausten 2012) Eining for digital dokumentasjon, UiO
Dagfinn Rødningen (vara: Ålov Runde) NO 2014-redaksjonen

Magnus Rindal er leiar av styret, og Randi Alice Nilsen er nestleiar.


Presentasjon
Styret
Samarbeidspartnarar
Intern organisering
Årsplanar/Årsrapportar
Dataverktøy
Vitskaplege artiklar
Stipend
Aktivitet
 
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU