Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 224 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
311657analysemetode2
311535analysemåten4
311520aprilsnarr23
311513atomære9
311593bakgrunnsovertydingar1
311497beksaumarane1
311468bortved81
311640brydlaupet1
311637bygdemoralen3
311482bykst20
311624domedagsteiknet1
311667drøftande7
311514einskildhandlingar4
311607eintredje1
311544eipredikativ1
311537entitetar15
311586fanging7
311578fedrift31
311488fjøsnova9
311615foreinlege6
311471forgjord87
311569forklaringsøkonomi1
311653formalpragmatikar1
311654formalpragmatikarane1
311457formalpragmatikarar1
311455formalpragmatikken6
311511formalpragmatisk2
311534formalpragmatiske2
311502furutopp12
311491furutoppen16
311590førkritisk2
311495galte32
311549galteåtferd1
311474gardshunden14
311476gardskjeringa2
311523geltungsanspruch1
311576gjensidigheit5
311478glefs52
311496grannehjelp16
311581grisefarm4
311462grisegalskap2
311460grisegalskapen1
311619grisegryl2
311638grisejakt1
311580griseplagande1
311564grisesaka1
311499grisesykje1
311483grisevand1
311651grisevanskane1
311592grunngivingsspørsmål1
311609grunnmodi1
311477gryl15
311472gryla5
311585handlingsmål3
311650handlingsregulering1
311570handlingssekvens1
311659handlingssfæren1
311621heilagfolki1
311521hevding19
311626hevdingskraft1
311604hovudklassar3
311608hovudmåtar3
311531ikkjeverbale1
311543illokusjonær3
311480illskreik35
311560informasjonsprosess1
311597initiatorar1
311573innforståing3
311466inngjerdinga21
311524innløyse20
311606innstiller169
311545interpersonelt1
311542intersubjektivitet3
311555intersubjektivitetsnivået1
311630jordajenta5
311501kjeringa81
311665kohlberg1
311546kommunikasjonsforhold3
311539kommunikasjonsforholdet3
311561kommunikasjonsprosess3
311595kommunikasjonsprosessar2
311557kommunikasjonsprosessen12
311589kommunkativen1
311575konsesus1
311610konstativa1
311678krakane2
311504kveil5
311538legitimitetsordna1
311622lekpreikaren9
311551liabøgalten1
311509liabømannen1
311510ljåane26
311492lumskt2
311467løemønet3
311479løetaket7
311647løgeleg1
311459mangbotna1
311500mannevond21
311541meddeltakande1
311540medutførande1
311554metakommunikasjonen1
311512molekylær16
311663moralutviklinga1
311489møkagreip5
311527normas2
311649normbrot2
311668normers1
311613normorientert2
311571nyttekalkulerande1
311490nyvæpna1
311601nødvendet2
311620oppante1
311614oppfatningsmåtar1
311598overleveringssamanhengen1
311577ovetydinga1
311506patronene7
311652postkonvensjonell1
311550predikativt2
311594problemdrøftande1
311584problemlaus3
311515proposisjonale6
311567prosessanalyse2
311465purkene37
311536realitetsområdet3
311517redsleriden1
311628regulativ43
311611regulativa2
311639renneskita1
311612representativa1
311528rettleik4
311670rettleiken2
311529richtigkeit1
311519rispe36
311648sambygdning2
311458sameksisterer2
311603samfengde18
311655samfunnsteoretiske3
311456samfunnsteorien15
311572samhandlingssekvensen1
311532sanndru3
311605sanndruskap1
311618sanningskarakteren1
311632sauetjuv2
311634sauetjuvar1
311574situasjonsdefinering1
311673sjog6
311485skabningernes1
311672skratting9
311481skriftlesinga4
311486slaa2928
311507slaktetida47
311631sleivedalen3
311661sleivedøl1
311633sleivedølar1
311671slipelydar1
311469snorene50
311600sosialiseringshistoriene1
311599sosialiseringsprosessen8
311568spelteoretiske3
311674storelva99
311461storgalten2
311470stovehuset68
311487støvlen6
311677sutla16
311676sutlar16
311498sutle11
311508sutlemannen2
311562svarhandling1
311641svaup1
311547talesamhandling1
311623teikni52
311587temporært8
311565tillitsfull53
311563tilslutningshandling1
311662tjuvslakta3
311596tolkingsmønster3
311556trefaldige5
311642tveking3
311530understøttande2
311583utematiserte4
311588utematisk1
311656utilitaristane1
311664utviklingspsykologen1
311669validitet5
311591validitetskrav3
311522validitetskravet4
311494vetig10
311493vitskremd19
311533wahrhaftig1
311473ættvill7
311484øyregrep1