Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 130 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
311407agronom56
311446augeblinkar6
311396autorale2
311332barfoed15
311351biedermeierkulturen2
311443blottlegg11
311415blussende2
311418blålege21
311417bævet3
311362cordelia103
311368cordelias9
311412dagnys3
311354demoni7
311382dobbeltrørsle1
311437doggen9
311340ekteskapsinstitusjonen12
311359eneboer1
311357eremita1
311367eremitas1
311356eska66
311352estetikars1
311440etterstrevar2
311390festarmannen16
311334festarmenn2
311406fiolinkassa21
311394fiolinkasse5
311389forferding7
311360forførarens11
311453forførarrolle1
311326forførerens11
311384forføringshistoria1
311363forføringshistorie1
311405forføringsprosjekt1
311342forføringsspel5
311381forlove18
311327forlovingsfasen1
311383forlovingssituasjonen1
311402fornamna13
311321forstilling14
311454forstillinga12
311398forteljarinstansen3
311355forteljehandlinga1
311336gjenferdet21
311379gjennemreflekterede1
311380gjennomtrengje2
311403gjenspeglar46
311427grenseoverskridingane2
311370gridskhed1
311401grøgaard71
311338handtrykk67
311431hennings12
311439hyperrealisme4
311425høglytt31
311385igangsetjande7
311424inautentisitet1
311373indhentet7
311341juans10
311420kjærlighets9
311404kjønnsforholdet6
311395koffertane85
311450kunstferdigheit1
311447kvinnehand18
311324københavnarar6
311429lauras5
311350lefleriet1
311333makthierarki2
311391marineoffiser14
311448morgonkåpa14
311399mysteria18
311408mystifiserer3
311393nagels13
311371nydes4
311392nyforlova10
311416næsebor1
311387oehlenschlägers4
311378omfatning1
311364omlagingar2
311433openberrast13
311444opningsprosessen1
311347opprørstrong6
311345organismetanke1
311323ouverturen4
311430perfeksjonerer4
311397perspektivisk5
311436plommekorga1
311438plommeskinnet1
311449pornografien20
311414prestegardsskogen70
311325raptusen5
311353refleksjonsmani1
311366reinskrift3
311361reinskrive25
311346romantismen1
311386romantismens1
311411røntgengjennomlyse1
311413sanselegheit4
311421scenesetjing1
311452seduction1
311358seirende67
311442sikringsnål2
311426sjeleliv17
311422sjølvavsløring1
311409sjølvdestruktivt3
311423sjølvvurdering4
311376sjølvvurderinga1
311375skapingsprosess5
311410skittentøy10
311419slørede1
311432sovner42
311451spiritualisering1
311337steinstatue1
311348syntesetenking1
311388teiing17
311329tirso1
311372udseet1
311400uforklarte6
311349uforliklege2
311322uføreseielig1
311434unndragast1
311369utaalmodighed1
311441utraderer2
311445vernemekanisme2
311339zerlina1
311343åpning219