Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 89 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
311037amfibietunnel1
311033austefjorden92
311057blomsterlandet1
311025brontus1
311052bygdegenia1
311040bygdekunstnarar12
311039bygdekunstnaren9
310980byggeklossane2
310985ciceronen5
310982ciceronens1
311012dyrevenn8
310993einskildinnslaga1
311031einskildprogramma1
311029elgoppdrett1
311067falsumet1
311066faststøypte4
310987fjernsynsverda3
311026forkommen51
311022forsvarsidretten1
311059fragmenterer7
311047fredagskveldar11
310986fredagssjåarens1
311032fruktblomstringa17
311042gamlesmeden3
311027ganser1
311004geværmuseet1
311061gledesrik1
311002grimsborken95
310998harras1
310999hasjisj9
311044hundeeigarar66
310979industrivare2
311051intellektualiserte2
311023kameralyset1
310996katastrofemerkte1
310997kiffe8
311058kjeltringane26
311014klerikalt4
310994leiemotivet2
310991lekamsdel3
311016lighterane3
311011lightersamling1
311009livskjelde3
311043lokalkunstnar2
311062lovpriser29
310988luftgevær47
311001låkare20
311063masseprodukt9
311028matfaren3
311046minneinnslag1
311003museumsløyndom1
311000narkohunden14
311054narkotikaungdom1
311060opphakka23
311019ornitolog25
311038paddehamen1
311036paddetunnel1
311034paringsplassane2
311048polysemisk1
311064problemtilslørande1
310978programpostane23
311024programpostens1
310989radiobil3
311053ressurspersonane10
311008riflene18
311050schrødingers6
311055skilsmisseproblem2
311021snertingdal37
311056solskinnslandet1
311049solskinsprogram1
311006spaniel30
310990spørjekonkurransen9
311045steinsamlaren1
311030stivsinn16
311065stortingssal6
310984støypeforma7
311013såpekoppar1
310992tittaren1
310995tivolibesøk2
310983trekantar31
311041uropphavlege1
311018vipa18
311007våpenmuseet1
311020øversveen13