Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 94 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
310229allitterasjonen5
310238apostroferte8
310241avstandens2
310179brottet5
310227daskar47
310224diktskrivaren3
310181dikttema1
310226doggstrå2
310251doggtung3
310228fiskehanka2
310220gegenüber2
310175gledesgjenskinn1
310213grundbegriffe5
310186impersonalisme1
310217ineinander1
310196klive166
310242kommunikasjonstemaet3
310180lesarsuksess2
310210luftning10
310254metaforplanet1
310245mjølkespannet27
310250morgonens5
310247morgonfuglane5
310235morgonfuglar12
310198morgonfuglen7
310239morgonfugloppleving1
310193morgonstunda34
310176mottakarmiljøet2
310183nattåpent3
310234naturlandskapet25
310185nykritikkens1
310218omverdssansinga1
310230ordstillinga22
310264permutasjon1
310214poetik2
310187poststrukturalismens1
310258postulert10
310178prosaverket2
310262retretten39
310259rugdetrekket42
310225selvudslettende1
310188sjølvreferensielle5
310248skjor53
310184sorgdikta1
310244spannet102
310177stadfestingar16
310212staigers2
310232stiltonen7
310249stær54
310182tapsoppleving2
310265tekstrommet1
310255tidsmedvitet1
310257tidsomgrep4
310221tidsuttrykket1
310173tilbaketrukkenhet1
310240transcenderer3
310203tvilys1
310215typologi38
310261uttrøytt6
310209vatns8
310263vekkast14
310246vekstlivet4
310243vesaask3
310172vinjevatn37
310190vinjevatnet19