Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 43 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
310168agitasjonsspråk1
310136antimilitarisme9
310141arbeidarromanen7
310152atferd105
310146begeistringsrus1
310145bevisstgjeringsprosess4
310160bindeleddfunksjonen1
310149brannskrift1
310158båtbyggaren2
310170desertere5
310161dobbeltsidig8
310169eldnar1
310142fjernsynsdramatiseringa1
310162fleirdobbelte2
310154forfattarinner2
310156godseigarfrue1
310130gullalderdikting2
310164gullalderforfattarar1
310166gymnasalder3
310155hoffkommunist2
310143karna4
310148kjempeløftet4
310159kronprinsfamilien47
310134kvinneprofilar2
310140kvinnesaksromanen1
310153målretting19
310171nylesinga1
310163nyrealistiske2
310157overskottet49
310151skuldande4
310128slektens15
310150stemmeme1
310144syerska6
310133synsranda97
310131sølvalderdikting1
310132tenketida1
310139tispementalitet1
310129tjenerinner4
310137utbrottet1
310138valdtatte1