Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 183 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309989allmugedialektane2
310006annvindt5
310050augnelokk12
310111baltarane3
310109baltisk30
310123barbeinte11
309959begistra3
309977begynnararbeid1
309992bock12
310066botanikar60
310115brolt1
310076brumla28
310081bytrikken7
310101datamaskinalderen2
309976defitsiit1
309997deltakarene7
309986dillettantisk1
309981dostjevskijs1
310014duge44
310000dårte1
310116eldgamlare1
310013estar18
309949estisk(1
310092estlandsblå1
310033estofilar1
310107feilvurdere1
309963finsk?1
309942finskevika2
310125fleskeprodusentane1
310044forskusling2
309962forvise5
310018fredsmeklaren9
310121freknene13
310012fulltendig1
310055genitiv374
310064genitivsord1
309944gjennomrista1
310068groane1
310119gryntande4
309968haastattelu1
309969heiluri1
309951hemlösa1
310083hump34
310089hyst47
310079høyrselopplevingar1
309978indrelomma5
310032jannsen2
309998jærforfattaren1
310118jærglaset1
309972kaljo3
310057karis16
310062kasusen3
310053kasusspråk7
310054kasussystemet5
310099kattepine44
310045kjønnslaust4
310041kjønnsnøytralt17
310042kjønnspronomenet1
310072kledeplagg12
310005kleine60
309964klimpisupp1
310084knatt136
310085kneik21
310008konne112
310021kulturdominanse1
310108kulturfolka3
310104kulturhungeren1
309979kulturreisa1
309971kulturreise2
309961kunileid11
309984kunstdiktinga5
310024kyrillisk8
310126lagspel78
310127lagspelar25
310073landsbygdbarndom1
310048leirfiguren11
310052lesarene6
310124linoleum8
310105litteraturmenneske1
310069livsevne7
310060majas2
310061majast1
310040manusvaskarar1
310087mue7
310082mägi1
310011måden6
310034målspråket26
310051nasetipp17
310094nasjonalfarga4
310090nork2
309988nyrealistar1
310019nystad75
310095okkupasjonslitteraturen1
310056olas8
310035omsetjarspirer1
309954omsetjingsprosessen4
310037ostedisken8
309966pendel27
309946perledykkar2
309947perlemuslingane1
310065poteta223
310070potetbiletet1
310067potetgroe1
310071potetland6
310058preposisjonsuttrykk3
310039prøvelesar1
309970puhelin1
309965puristisk24
309973põllu4
310017raseringa49
309974reisedeltakarane1
310030riksdagsrepresentant1
310046romanomsetjing1
310023russiskkunnige1
310025russiskkyndig1
310036rørtangen1
310015samahengar2
310088samfunnsinnretningar1
310074sanseopplevingar4
310093sjirting1
309999sjuge2
309993skiljedommaren2
310001skratlehagjen1
310086skrent60
310097skrivebordsskuffer1
310120skråtaket10
310026slavist3
310043smikkfullt2
309945sojvetregimet1
310122solblondt1
309943sovjetarar1
310117spinningskjerringar1
309990språkgrensa3
310027språksterk2
310106stimulanse5
310077storhjelmen1
310078surrande49
309953syskon1
309987tammsaare1
309980telefonering15
310047tilleggsproblem18
309991timotheus3
309996tsartrugen2
310022tyskstudium2
310075uendelg1
309957ugriske2
310096undergrunnslitteratur3
310112unnatrengt2
309975urtidsandleta1
309948utenanfor1
310102utreiseforbod3
309967vaisto1
310113verdsrekordhaldar8
310100verstekniske3
310031voldemar1
310028wuolijoki8
309950äro18
310103åndstørsten1