Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 98 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
309381administrasjonsteknikken1
309361administrering18
309344antitesen7
309395appellert26
309415arbeidstakarrolle1
309374atskilt16
309378avgjerdsprosedyrar1
309392drapsleirane1
309384drapsmaskinen2
309341drapsmaskineriet3
309387drapsorganisasjonen4
309331drapsproduksjon1
309401eksistensvilkåra1
309425ekspertkunnskapen2
309404ekspertsystema1
309388fabrikknivå1
309330fabrikkorganisert2
309385fabrikkproduksjonen1
309382familiefedrar10
309357forhata9
309408forsvarslaust26
309366friksjonsenergi1
309333gartnarstaten2
309351gjennomrasjonalisert2
309365gjennomstrøymde3
309398gjennomstrøymt3
309349gjennomtrengjer2
309390handlings2
309397handlingsvala5
309369heterofobien1
309329jødedrapa2
309399jødedrapet1
309375jødefritt4
309377jødeproblemet1
309391jøderåda2
309413kagarlitskij1
309424konflikteksaltering1
309414konfliktnøytralisert1
309360kultiverer2
309412lovsystem9
309421lulla24
309410marknadsliv6
309417marknadsproduserte1
309353masseutryddinga6
309405medieveldet1
309422misbrukarar40
309345misgjerningane4
309367motstridige7
309379målforskyving1
309427nonfigurativt24
309336odlinga1
309380organisasjonsteorien8
309358pengeutlånarar2
309368pengeøkonomi23
309332raseideologien1
309334rasereint2
309339raseteorien1
309340rasjonalitetskultur1
309347rasjonalitetskulturen1
309371reformering9
309335rekkevidd63
309406renningane7
309383sadistane1
309370samfunnsformande7
309402samfunnsintitusjonane1
309426samfunnslandskap1
309407samfunnsveven4
309420samtalevanskar1
309356segmentert9
309419situasionen2
309337sivilisasjonsraseri1
309403sjølvorganiserande3
309350sjølvorganisert2
309386sluttprodukta10
309393sluttstadiet25
309394sonderkommando1
309389spesialfunksjon2
309342spesialrollene1
309416statsborgarrolle1
309355statssamfunnet3
309338statsvalden1
309400stiliseringar1
309423sutring74
309363uniformitet2
309409valdsmakta7
309348valdspotensialet1
309396valrasjonalitet1
309352vartnytta1
309346vestsivilisasjon1