Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 114 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
308598allmennpolitikk3
308620betonghangarar1
308517bordstøvsugaren1
308532brundtlandkommisjonen6
308516brødfjøl1
308572budsjettprosent1
308566desimalsikre1
308561endringsfaktorane1
308569fagstyre9
308565fagøkonomane4
308536formulerande2
308619formålstenlege72
308594fornuftsposisjonane1
308589forvaltningsrasjonalitet2
308593forvaltningsrett25
308564forvaltningssystemet20
308529frontkjemparar21
308621gauda5
308579grummmp1
308606handballspel2
308617handlingsimperativ2
308580havkatt2
308611hovudutval768
308588iher1
308549klokkehistorikaren1
308533kommunelov16
308555kondenserte2
308543kulturdimensjonen10
308586kulturfeltet152
308601kulturkontora12
308537kulturmeldingane4
308528kulturpause5
308526kulturpolitikaren3
308603kulturstatsråden7
308547kulturstyrd1
308546kulturytringenes1
308513kyrkjeakademi17
308530legitimeringsbølgjene1
308521marknadsføraren25
308548marknadskriterium1
308554materialiseringa1
308514medstudent24
308545meningsskapende1
308558menneskegjorde1
308515miniatyrstøvsugarar1
308576mottema1
308615måltal41
308584møtestadene16
308538nyordningar6
308544operasjonaliseringsspørsmål1
308541oppvekstetat8
308573ornamentering4
308525overskap3
308610parkeringshus151
308600planleggingsmakt1
308613produksjonsgivnader1
308550raritet14
308604regjeringshusa1
308542rådmannsstaben8
308592saksgang81
308602saksutgreiar7
308518salsdirektøren4
308535samfunnsområder19
308560samfunnstilpassa2
308597samhandlingsfornuft1
308587samhandlingsrasjonalitet1
308618sanksjonerer4
308539sektorovergripande98
308534sektorovergripende3
308623sentrumsgater16
308614skuflar2
308627slavebunde2
308522smulesamlar1
308520smulestøvsugar1
308524smulestøvsugaren1
308527sosialpolitikaren6
308540startord1
308624storhenda1
308622storhendet8
308557tankemåtar5
308556teknologihistorikaren1
308559teknologitilpassa3
308553tilpassingsproblem6
308605toleransegrenser7
308552tolig2
308578topper321
308582tradisjonsstyring1
308523tørkefilla1
308563ugode5
308596utsmykkingskvalitetane1
308562uvakre2
308581uvørdne8
308599verdirefleksjon2
308612vestlandsby5
308574økonomiingeniøren1
308583øvingsbanane1
308577øvingsbanen9