Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
308026anomisk68
308032antikommunisme12
308049ataviske1
308041buddenbrooks4
308010determinert10
308025durkheimiansk5
308006durkheims50
308051eckermann9
308009fridomsfilosofien4
308035grunnmotiv8
308036handlingsfilosofi1
308016handlingsfilosofien1
308037handlingsmåtar2
308013heideggers7
308045heksebrenning14
308018inautentiske11
308019integrasjonsomgrep1
308023kampgruppa6
308043leverkühn4
308050leverkühns1
308053litteratursosiologisk5
308005lojaliten1
308033opinionsleiar7
308039opponerte20
308008prerefleksivt3
308007samfunnslære26
308040samlivsformer43
308057samtidsanalyse2
308052sanatorium70
308020serielt10
308017situasjonisme1
308054totaliserande16
308055totaliserer2
308022transportbandet11
308011utleggjast4
308048veklage2