Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 91 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
305477avmønstrer2
305507bibelforteljingar3
305458burtkomen53
305524disbelief1
305510disippelen11
305446dormande11
305450draug59
305519dypet54
305517energiutfalding1
305521ensyklopedisk2
305454etappane53
305518faderens28
305488faderfamnen3
305509fadersåret1
305475fallerar1
305501farisearane11
305471foreldreløst3
305476forstille8
305474fotballstjerna6
305444fransiskanarpresten2
305496friedans1
305463ghettoane5
305495gudstenesteliv10
305515hardhet3
305470kjernetema2
305498klisset9
305508krøplingen5
305490kvernhusheidi32
305503lame32
305523larkin7
305442leaping3
305522likskapsdrag5
305480livsenergien8
305529mannfaldig1
305438mannsbileta1
305456mannsfellesskapet1
305516mannsfrigjeringa1
305439mannskurs1
305467mannsseminar1
305528mannsspiritualitet1
305513megin5
305526midtbiletet1
305484myteregisteret1
305486nedgangsskulen2
305466numment1
305520nytenkinga12
305453ogved1
305459overgangsritene1
305457overgangsriter2
305452prinsetida1
305445rohr22
305500sabbat23
305489sjælesott9
305451skogstjønn1
305493sonande12
305485synsa12
305443trefaldig12
305527triptykonet3
305482tristeste6
305461trusopplæringa48
305447tydeleggjorde15
305465ungguttene23
305514valdsam27
305455vekstprosess2
305464verdenen23
305494villmannsboka1