Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
305437abortlovgivinga1
305401aggressorar1
305422bakanforliggjande40
305419dødsulukker112
305417fagpersonell73
305418fartskontroll87
305394fiksjonsprogram2
305404fjernsynssamanheng1
305388friluftsfiske1
305402grunnhaldningar13
305432handhevaren1
305391hjertetransplantasjonar1
305426hovudtypane22
305434krisepsykiaterar1
305425lidingsfylte2
305403militærpresten2
305436nyhendedekning2
305386nyhendedekninga7
305411nyhendeopplesaren2
305435nyhendeutval1
305397nyhendevald2
305400nyhendevalden10
305393opplysningsprogram7
305428opplysningsprogramma2
305405persiagolfen5
305416politietaten78
305407religionsnamn2
305408sekstenarma1
305414sosialomsorg10
305385stensvold129
305409stjernesymbolet1
305413stortingsdebatt15
305389svoltedød1
305423tittarar1
305433tolkingsmodell1
305398underhaldningsvald6
305399underhaldningsvalden7
305392urytmisk6
305421utelatinga2
305396valdsbilete1
305431valdsnyhende1
305427valdsprogram1