Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 120 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
304631akseptering12
304598anbjørg33
304552aussage1
304587barndomslandskap4
304549besvergjande1
304618biletlyrikk2
304550biletrekker1
304546biletrik9
304586blodsøstre1
304521bokmengde1
304615branngater5
304534brøkar11
304614dementien1
304556einskildbilete2
304636ekspressivetet1
304616epigrammatisk4
304555etsande41
304533fellesdommar1
304569fjorårslyrikken1
304537fjorårsproduksjonen2
304547fløymande63
304529forsømma2
304570frygd104
304594gamalmodernismen1
304590grøvdals2
304582halvpresise1
304602himmelvarde2
304519houms2
304624hovudverkemiddel4
304553ichs1
304561jakobson30
304518julekatalogen4
304522juridicum13
304517kartskisse15
304610katastrofemedvit1
304527kriterisera1
304535kvalitetsminimum1
304604lidingslyrikk1
304621linjeskiftet2
304628livsforløp1
304627livsrapporten1
304630lyrikkform1
304523lyrikks4
304540maksimalisme2
304554maksimalist1
304557maksimalistar1
304532maksimalistisk2
304545maksimalistiske5
304544medskaping4
304566meiningsutviding1
304560metonymi44
304562metonymien5
304536metrum9
304559morendi1
304585nattsøstre1
304581nivåskilnader2
304525nominalistisk1
304596normgjevarane2
304564nyfortolka1
304563nærleiksrelasjonen1
304583obervasjonen1
304599oldervik12
304607oppdrivne3
304588opphaveleg163
304625opprørsforsøk3
304605platonsk5
304623rimdikt2
304637seksbandsarbeid1
304620setningsknuten2
304524sjangerteoretikar1
304551snakkeglade1
304530sonetteforma1
304606spenstigaste6
304593spiritualistisk5
304597spiritualistiske7
304617språkkritikken1
304531stammens14
304526stammesamfunn11
304622strofeforma2
304538strukturalistane6
304578stuntpoet2
304603sårflatene1
304591tennar101
304635todelingar3
304574tradisjonalisten3
304584uomsetjeleg2
304629utviklingshistorier2
304634vedkjenningsboka1
304633vedkjenningsbøkene1
304632vedkjenningslitteraturen1
304619versebindinga2
304601visjonsdikt3
304558wergelandsk8
304539åtskilt21
304573østring2