Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 94 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
304448anatomisk34
304499artikulerast10
304500avbildar9
304512avpersonifisering1
304513avrealisering3
304514avrealiseringa1
304479biletskjerar8
304439boksesongen2
304451ensomheten37
304449ergonomisk11
304432evidensen4
304470findelt13
304507fonosentrisme1
304446forstumma8
304466forstøving1
304493fragmentet9
304423gestsaugað1
304483gjennomarbeider1
304475gjennomprøvd5
304424gjesteauge1
304422glöggt1
304474grønsakskniv1
304480hokusai4
304458hoplagynon1
304498horisontalitet1
304482hovudfigurane2
304452huder96
304455industries41
304468inndampa1
304487iscenesetjar9
304469jernpulver4
304421jubileumsseminaret8
304440karanteneavdelinga1
304488kjempesvært4
304486kjønnsdelinga10
304438kjøtetande18
304489kompileringsarbeid1
304464kondensert9
304429kroppen?1
304502kunstholdning1
304426laboratorierapportar1
304433laboratorierapporten1
304504livstrøtt2
304508logosentrisme1
304457mg86
304490modellprega1
304505modernitetsforskrekka1
304463oppbevarast57
304485opplevingsmessig4
304460oralt7
304431persistensen1
304454pilleglas2
304447porselenshunden1
304430pregnansen1
304491prosafiksjonane1
304494prosafiksjonar1
304473påskebodskap5
304495samanhengslause3
304506samtidsmedvit1
304444sensibiliteten5
304476sentralskandinavisk1
304497simultanitet2
304496sivilisasjonssignalementet1
304492sjølvavgrensing1
304453sjølvterapeutisk1
304425slørte2
304478soper13
304503språkholdninga1
304511språkkunsten1
304471stemningsdrikk1
304434stoveur1
304435stykkjar3
304459suicidal17
304509symbolproduserande2
304456tablett37
304437tornekysset2
304428transparensen8
304445tydeleggjord3
304515uomtalt1
304465urtete13
304462vanedannande60
304467varedeklarasjon6
304443vareprøva1
304477vipeskrik1