Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
303160abortlegen5
303125agreed3
303118autonomiomgrepet1
303110behandlingsoptimismen3
303102berøvet9
303139blodåre20
303164brubakk174
303097curacit7
303075deskriptiv35
303089deskriptivt27
303094drapsmotivet4
303099dræpt7
303095dødshjelparane1
303173dødshjelplegen1
303131dødsperioden1
303127døs70
303169eldjarn13
303135erfaringsmessig149
303172etterforskes106
303072eutanasi24
303073forkorte41
303074forlengar17
303159fosterlege1
303155førstesideoppslaga3
303171førstesidestoff8
303123førtiårsalderen18
303071groups33
303082grunngivast29
303084grunnleggjast4
303103haabløst10
303161haase49
303148haldningsendringa10
303070harkness2
303101helbred22
303104hertil252
303133hudsjukdom7
303153hunsager4
303111illich2
303124illness8
303142ingse14
303106lavmaal3
303150legaliserast6
303144legebehandlingen1
303098leveverdig4
303151livssynsmedarbeidaren1
303109livstestamente2
303177medikamentet42
303112medisinarane9
303115medråderett80
303132meiningsdimensjon1
303141menneskerettighet3
303149middagsstunden1
303107mildere75
303105nedsættes4
303077nærligggjande1
303120pasients8
303176personorientert6
303126pillene42
303178profetere2
303137reversibel15
303157rikssynsarane2
303085sedvanepraksis4
303088sedvanepraksisen1
303140selvbestemte3
303086situasjonsavhengige2
303134sjukdomsutviklinga22
303096sjukeheimsstyrar1
303087sjukepleierapporten1
303091sonde28
303138sovemedisin59
303130stadie6
303108strafart1
303166straffefritt2
303175symptomlindrande3
303114symptomlindring1
303069sørbye17
303100tilføiet10
303117tännsjö1
303143uholdbart34
303165unntas13
303081verdiutsegner3
303116wetlesen14
303167wma4
303129wretmark1