Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 196 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
302885aemulari1
302902aemuli1
302890aemulus3
302785aleksandria78
302849allstadnærvere1
302917antikristeleg3
302784apollonia12
302817asketane3
302975austbygde5
302915avbildning4
302855bergingsmann14
302955biletretorikk1
302814blodvitna1
302825blodvitne7
302862bokverka8
302782børtnes46
302891christi35
302974cisterciensarmunken1
302859disruptive1
302897dygdefulle6
302922einfache1
302977eremittliv2
302883etterfylgjing18
302943etterlikningsverdt1
302893evangelistens1
302916fasthalden5
302788fleirguderi1
302864folkelivsskildring13
302948fotballsiger1
302793fromleik1
302848førebøn1
302880føredømefunksjonen1
302959garant8
302934grunnleggjarlegenda1
302875hagiografane1
302896hagiografen1
302895hagiografien2
302904hagiografiens1
302781hagiografisk2
302795heilagdager1
302853helgedag54
302787helgendyrkinga7
302805helgenforskinga1
302881helgenframstillinga1
302807helgenkult3
302790helgenkulten9
302874helgenlegenda2
302969heroskult1
302925heroskulten1
302928hieron1
302842himmelkongens1
302933hippoedameia1
302976hovin131
302863hærferder5
302841hærlageret1
302845høgvyrda15
302839idealkongen1
302956ikonkunsten1
302903imagines1
302886imago10
302941imitabile1
302884imitari1
302882imitatio3
302892imitativt1
302905imitator9
302887immutare1
302921jolles8
302829keisarmakta11
302949konkurransesporten1
302913korsfararar7
302900korsferder1
302868krøkte292
302972kultisk29
302965kultplass8
302809kulturdemokratisering1
302812landsbysamfunna1
302866ledene18
302936legendediktning1
302938legendeforma1
302924legendeheltane1
302909legendetradisjonen1
302960leiarsjikta1
302837lidingssoga14
302830livnad56
302791livsbolk1
302783logande154
302851mannshøge13
302826martyrens1
302813martyrgravene1
302824martyrpasjonane1
302918mediatorar1
302800mentalitetsutvikling1
302968merkeplagg1
302953merkeprodukta1
302832minnemessa2
302835miracula1
302857mottakarstaden3
302870nattevòka2
302872naturmaktene5
302869nedfallssottig1
302828nærveret20
302794observans6
302836olavi10
302834olavspasjonen2
302962olympiaderetorikken1
302931olympiaheilagdomen1
302858omsetjingssystem4
302914ordensriddarar1
302786overleveringa84
302827passio10
302878passiones1
302963patronasjefunksjonen1
302958patronasjenettverk1
302820patroniseringssystemet1
302821patronus5
302930pelops8
302911persevs8
302899pilegrimsvandringar16
302803plebeiiske4
302951pokalane9
302947pokalen135
302973popularitetsglans1
302932poseidons1
302957påverknadsraffinement1
302920redundante8
302964rekordane51
302810relasjonsmønster2
302952relikviefunksjon1
302901relikvien15
302919relikvier12
302822rettferds69
302944ricordari1
302910sagnhelten1
302789samfunnsstigen11
302879sanctorum3
302840sanningsfiendane1
302811seinantikke3
302945serves3
302935sigerkransen4
302889sigerskransen7
302927sigersong13
302937sportsreportasjane2
302946sportsstjerne2
302939sportsstjernene1
302970stjernedyrking9
302950stjerneidretten1
302792strabo12
302867størna1
302929syrakus18
302852sølvkrossen2
302844tektest14
302843tiandedelen9
302806tidlegkristen2
302833tidlegmellomalderen1
302808tosjiktsmodellen1
302888treningsprogrammet25
302799tvisjikta1
302797ukristeleg60
302801undanifrå1
302967underbare5
302861underforteljingane3
302838undergjerningane6
302847underhendingane1
302802undersjiktet2
302908utfridd11
302871utfridde7
302966valfarte7
302850velgjerdene2
302854vendane2
302961verdenskartet11
302865verkbrotne10
302816verneengelen3
302818vernefiguren1
302906vernehelgenane1
302815vernehelgenen5
302912vernepatron1
302831vitaet4