Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 95 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
302519)opplysning1
302571arbeidarleiarar5
302564arbeidarungdommen3
302522arbeidsklassen10
302561bondehøgskule1
302562bondesoge2
302557bondevenrørsle3
302483bókmenntafélagi1
302566danningsinstitusjon3
302549danningstanken1
302498dansknorsken43
302538dobbeltliteratur1
302501drøft66
302481embetsmannsdominerte1
302502evindvig1
302563fedrelandssoge1
302568fellesskule7
302555folkehøgskulearbeid1
302559folkehøgskuleideologien8
302560folkehøgskulemannen13
302489folkeoplysningens11
302540folkeopplysningsarbeidet4
302542folkeproletarisering1
302518folkeupplysingi4
302573forlags11
302536framtidsspråket2
302547framtidssynet1
302490fridthjovs2
302552frænde6
302527fællesopgave2
302500førromantisk4
302529grundigast6
302554grundtanker38
302495grunnast18
302556jaabæks29
302485kirjallisuuden1
302513kommunikasjonsforma6
302508kommunikasjonssamanhengar2
302517kver792
302515landsmålsinteresserte1
302491litteraturselskapa1
302487litteratursällskapet3
302572lærebehovet1
302534maalsagens6
302492mannalaget1
302516medlemspengane13
302539modstrævere1
302533modstræverne2
302551muldets4
302535mulighed27
302523målinteresserte2
302544nationalitet76
302543nedverdige9
302546nynorskprosjektet4
302570nynorsksamanhengane1
302545objektivering7
302488oftentlegheita1
302504oplysningen6
302528opplysningsføremålet1
302569opplysningsinsitament1
302525opplysningssynet1
302548opplysningstanken11
302550opplysningtankar1
302514organiseringstiltak1
302553pionerånda5
302520potetprestar6
302493publisistiske8
302565samfundslære46
302494samlagsfolka2
302532sendebreve3
302486seura1
302576spraakprøver2
302497språktilfang1
302510stormand3
302484suomalaisen1
302503sædeligheden3
302512tilegjengeleg1
302541tilstrekkjeleg54
302496tospråkssituasjonen10
302505trin52
302558tvinnast17
302567ungdomslagsarbeidet6
302575upnaa2
302574utgivingsprogram1
302530utgreidt36
302526utolmod52
302521åndshistoria2
302509ædelt40
302482íslenzka5