Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 322 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
302209andreprisvinnaren1
302158annonserunde2
302192annonsevåpnet1
302312asmerviks1
302068avbestillingar25
302362aviskritikarane2
302163aviskritikkar5
302223avslepen2
302178bakgrunnsbilde1
302155baugstøs3
302345baustens1
302169bejubla2
302149benkows5
302287bergenssalet1
302335berlinarformat1
302034bestseljartoppane1
302324bildetekster1
302220billigboksalet1
302217billigbokserien1
302284billigserien1
302161bitende26
302181bokannonsering1
302237bokbarometer1
302148bokbarometra1
302244bokhandelkontaktar1
302242bokhandelmassasje1
302219bokhandelmedhjelparar1
302243bokhandelmøta2
302264bokhandelpris1
302191bokhandelprisen4
302194bokhandelsalet1
302195bokhandlarmedhjelparane1
302286bokhandlarmedhjelparar1
302142bokhandlarsalet2
302067bokhandlartilsette3
302257bokhøstens1
302039bokkjøparar6
302364bokklubbpublikumet1
302043bokklubbsala1
302141bokklubbsalet4
302337bokkritikkar1
302118bokstoffet3
302236boktoppen2
302050bokårets1
302339bransjeavtalens2
302224briefing7
302074cordtsen21
302285cub7
302135dagbladintervju1
302111dagbladjournalistane1
302130dagbladjournalisten4
302156dagbladmelding1
302115dagsaviskritikarane1
302282dagssal1
302251desemberbok1
302322desksjefar1
302193detaljistleddet13
302318dobbeltintervjua1
302293drabantbyblokk1
302250drøyer22
302061ekstrabok1
302248ekstrainntekt29
302035elstads5
302052etterbestille1
302211fangeliv5
302045farbrot5
302346fastprissystemet7
302319feature8
302239femtimilsrapporten1
302276filmteam21
302341firedelt12
302185firespalters2
302081flateinnhald8
302321flateinnhaldet3
302168fordøje1
302124forfattarintervju4
302086forfattarovergangen1
302070forgløyme6
302273forlagskontaktane1
302233forlagsstrategier2
302114franzén81
302092førehandsintervju1
302129førehandsomtalane3
302143førehandsreklamen5
302066generasjonskløftene1
302361gjenfortelje9
302258gjennomintervjuet3
302036glassveranda3
302110gløymte52
302166gnistrende26
302037haiene40
302277haustgult2
302108haustlansering2
302090haustlanseringa9
302106haustliste11
302080haustmånader7
302201haustsalet2
302225hauststart2
302183haustvekene3
302325heilgarderte1
302126hemmeleghaldinga1
302138hemmeligste1
302212hjertetrøbbel6
302249hovudforfattar10
302160hovudsitatet1
302202hyllecentimeter1
302363høgtutdanna14
302154imøtesette4
302200informasjonsframstøytar1
302099informasjonskonsulentane2
302338innflytelsesrikt3
302232innsidehandel102
302365intrigene6
302210johnsgaard6
302207johnsgaards2
302199julekatalogar1
302203kausalsamanhengar2
302331kjellarannonsene1
302179kjendisforfattarar1
302107klaverakkompagnement2
302093korrektureksemplara1
302047kritikarkvalme1
302097kritikertorget67
302082kritikertorgets1
302227kritikker52
302317kronikkmeldingar1
302288kulturfondets1
302073kulturredaktørane1
302136kultursider1
302279kundegrupper46
302231kvalbiffsausen1
302071kvanmos2
302356kviskrekampanjar1
302221labert58
302348lagerplikt3
302182langtidspåverka1
302187lanseringsannonsene1
302123lanseringsdagen7
302088lanseringsmånad2
302089lanseringsstrategi1
302127lanseringsstrategien1
302063larssens4
302164laserstrålen5
302316laurdagsutgåve5
302058leiarspalten2
302048lesarsalutt1
302259leseeksemplar1
302358lettforståelege1
302075litteraturstoffet1
302101lunsjsamtalar1
302167læseren8
302206lønnsyndromet1
302275lørdagsrevyen92
302144makeløse5
302102maratondag5
302326marknadsavdeling5
302354marknadsforføring1
302117mediekrig4
302241medieorkanen1
302098meldareksemplar1
302076meldarrekka1
302128militærromanen1
302366miskjente4
302235moderer7
302208moldvarpballaden2
302278morsgarden7
302323nattredaktørar1
302280nomes1
302069novembernumret1
302132nysted49
302254nyverva3
302291oppfølgjingsannonser1
302204orienteringsmøte61
302196oslogut8
302353oversprøyte1
302226overstrømmende7
302315portrettintervjuar1
302360presseklippa1
302103prisutdeling77
302116prøveklut16
302053påminningsseddelen1
302309raastads2
302351rabattavtalar1
302342rankingliste5
302189refleksaktig2
302104representasjonsvillaen2
302352returavtalar1
302152rikslansering1
302062riksmålsprisen10
302091rokokkosalen3
302038romangrossisten1
302060romankonkurransen6
302313romanløft1
302292romansatsning1
302051romansuksess2
302357romansuksessar3
302245salskonsulentar3
302040salsuksessar1
302332salsveke2
302120salsømfintleg1
302261signeringsavtalar1
302260signeringsrundar1
302198sistinnkomne1
302311sitatannonse2
302188sitatannonsene2
302157sitatannonser3
302065skilsmisseungdomar1
302229skolekjøkkenet4
302303skrytten1
302330spalters2
302121sperrefristane1
302180spontaneffekten1
302197sprengles1
302162stemland12
302049stensil11
302228stortorvets4
302056suksessbølgje1
302213særlingar4
302176talentfullt9
302078talén5
302122tevlingsspiralen1
302334tidendes72
302105tidfest88
302283tilleggseffekt6
302077tinic3
302329tittelhovud1
302230tomatpuré14
302298tr44
302094trykketid4
302314ubeleilig22
302109uinnbedne1
302044unnskyldeleg2
302134uoversettelig1
302222ursula37
302079utgivingsdatoen2
302083vaganteri1
302216valmot6
302133verdensformat3
302253verveoffensiv1
302215virgo4
302095wislie1
302289årvoll40
302165ædende1
302301østlandsposten19
302113øveraas54