Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 114 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
301314alminneliggjøre3
301320avskjærer4
301287benettons2
301296billedets1
301295bodskapsformidlar1
301239dagsordenfunksjon1
301260dokumentære11
301279eksponerast7
301281eksponeringsobjekta1
301289elefantsyke3
301330estetisering8
301272fabrikknamn1
301242fellesstoff3
301302firmalogoet1
301222flyktningeskip1
301300forankrande2
301321forførelse12
301258formalisering53
301276forrekne4
301293haldningskampanjar35
301322hyperrealitet4
301316hyperrealiteten8
301326hyperreell1
301253idyllisert4
301250ingebrikt30
301298innhaldselement14
301230jhally1
301312katastrofebileta1
301305katastrofebiletet1
301264kjempeplakatar3
301313kjempeutgåver1
301257klempe5
301308klesfirma2
301263klesfirmaet1
301294kondomprodusentar1
301229leiss1
301270logoet3
301328lårbeinet22
301267marknadsføringsfolka2
301269marknadsføringshald1
301249marknadsføringskretsar1
301299massekulturelle9
301283medforbrukarar1
301216medieflimmeret1
301318mediekommunikasjonen2
301273merkelojalitet1
301280merkenamn68
301274merkenamnet68
301278merkevareprodusentane2
301228merkevarereklame2
301241mottakargrupper4
301236okka5
301219oliviero1
301329oljeforureina4
301319overopphopinga1
301266presseskriveria1
301288profittbegjær3
301254profittbehov2
301220reklamebileta7
301235reklamebodskapane1
301231reklameboka1
301311reklamekonsept1
301248reklamekonseptet1
301237reklamemenneska1
301245reklameparodiar2
301282reklamesendarane1
301218reklamesjefen4
301238reklameskaparane4
301290reklameskaparen1
301244reklamesong2
301243reklameuttrykk2
301259reklameuttrykket1
301297retorik3
301246russerevyar2
301317røyndomsopplevinga2
301240samfunnsmedlemmene15
301217seinvinterdebatten1
301291selfors12
301275selgje15
301234suppemerke1
301323teiknsystemet2
301233tildragningskrafta1
301271tilleggstydingar2
301265toppmodell8
301261ubestemte34
301315uverkeleggjere2
301306veggplakat1
301303verbalspråket6
301232wellbeing4