Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 67 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
301190blandingspolitikk2
301194bodne51
301155broilerar12
301149børsfall32
301181dereguleringar3
301197driftsbalanse2
301150dugløysa18
301213eksportreguleringar1
301182ekstrempunktet1
301173etterspørselspolitikk1
301171etterspørselsstimulering2
301177fagkrinsar6
301160frimarknadsmodellen1
301161hayek37
301151heksedokterane1
301214holtes17
301164idyllperioden1
301175introduserast15
301196keynesianar1
301191kleppeutvalet1
301166kontrafaktiske6
301169lappe63
301159leontieff1
301176lønnskostnadene40
301165marknadsøkonomiar3
301154nasjonalrekneskapsterminologien1
301153omformulere9
301158planøkonomiske14
301199produksjonsteorien1
301203produksjonsverksemd21
301198produksjonsverksemda47
301162reguleringspolitikk19
301206råvareressursar3
301152samfunnsfagtradisjonen1
301202scandia3
301167sivilingeniørar44
301168siviløkonomen22
301210skurre6
301157sosialøkonomifaget2
301215styringsforhold11
301180teorifundamentet1
301174tilbodssida40
301186tilbodssidelinja1
301185tilbodssidepolitikken2
301172tilbodssideteorien2
301179tilbodssideøkonom2
301188tilbodssideøkonomi1
301183tilbodssideøkonomien1
301211tilknytingsforma14
301193truslære7
301170trusretninga6
301163velferdsstatmodellen2
301148vigestad16
301187ypparstepresten5
301208økonomidebatten3
301195økonomitradisjonen1
301178økonommiljø1
301192økonommiljøet2