Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 166 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
299213aabenbarelse4
299215aande21
299306abstrahera10
299250adspredtheden1
299248adspredtheten1
299314afsluttende3
299283almene45
299229anast7
299274andrekapitlet1
299183assessor83
299199assessoren9
299273bakkekontakten17
299196berøringer6
299301bestemmast27
299216besvære1
299240brik6
299222demaskera1
299256differens1
299210diktars6
299311divergerer2
299316efterskrift2
299164eksistensfilosofien2
299317eksistensmulegheit1
299174eksistenssfærar1
299308eksistenssituasjon1
299197estetikarens4
299178ethiske3
299233etikar9
299298etikarar2
299318etikarens1
299185eventyrlysten5
299324formidlingsprosjekt18
299261forstaae9
299243forsvinder22
299242fortvivlelse13
299170framandordboka3
299325framsettast1
299219gaadefuldeste1
299228gjennomøvd1
299206gjentage19
299287gjentagelse7
299285gjentagelsen1
299239glippe22
299286grenseline8
299249gylde9
299186halvtimesarbeidar1
299175hegeliansk9
299220heilagste34
299312henblik2
299200hiint2
299296inderlegdom3
299292inderlegdommen1
299263inderlighed10
299255indifferens12
299235indifferensen2
299232indifferente7
299328kantianske4
299304kjæla32
299188kradse1
299266lauskopla1
299268lidenskaber19
299176ligevægten1
299190livsalvoret4
299288livsavgjersla1
299305livsinnstillinga3
299253livsmålet8
299172livstilstandar1
299262livsvalet2
299193livsåskodaren1
299227livsåskoding3
299173livsåskodingar1
299192lystar91
299181lystefulle1
299214maade364
299195mangfoldighed10
299221midnattstime2
299251mogningsprosess10
299319mulegheit86
299320mulegheita28
299278nytingsfulle1
299329objektiverande8
299270omgivelse5
299271omverden8
299204oplevde4
299207opvise7
299246overmoge7
299203paastaae4
299269paavirket7
299179personlighedens7
299205phænomen3
299189pibe8
299277pliktane13
299294pliktefullt1
299297pliktetikken1
299291pregast18
299299replisera2
299217respirationen1
299300samansver1
299302samtalepartneren5
299289sejre1
299290sejret3
299264skillevegen2
299260skipsbrua2
299307skriveverksemd3
299275sluttbandet1
299276spiseleg11
299168språkfantasi1
299223spøka14
299238stemningsforstyrringar1
299323straffetale12
299321strevinga1
299313stræben16
299259styrmannen270
299194tangent27
299169tankerikdom1
299247tilbaketrengt1
299267tilbøieligheder6
299241tilfeldighedernes1
299265timelege59
299230tungsinnet39
299225uafviselig1
299280ualmindelige1
299282ualmindeligere1
299180udarbeidelse3
299257ueigentleg20
299284ufuldkomnere1
299322ufullkome33
299234umiddelbarhed12
299309uomtalte2
299237ureflekterande2
299295utlevast2
299244utsetta25
299212uudtømmeligt4
299310uutgreidde1
299315uvidenskabelig1
299258valsituasjonen4
299198vekseldrift3
299245viljast2
299231viljedåp1
299218virksomhed106
299201vittigheder3
299191wilhelms21
299209åndsalvoret1
299177æsthetiske18
299187ønskeqvist1