Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 205 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
297671abnorm7
297702aggresjonsutleving1
297681akrobatikken10
297721arbeidsfellesskapen7
297752arbeidsteknikkane7
297668attic3
297686audmykinga6
297621avlastinga5
297678avstressing4
297746borgarklassa4
297637bøyingsendingar9
297697driftstilfredsstilling1
297648einskilddetaljane1
297632eiskilde5
297712ektefolka5
297725ekteskapstradisjonen1
297753familiefellesskapen1
297660feilskjer38
297734fekte31
297786fiksjonane8
297782fiksjonstypane1
297799forelskingsrusen1
297696forførartypen1
297713forlibt6
297796forteljestoffet4
297756fritidsmarknad2
297650gjenkjenningsgleda1
297731glansperioden15
297795gutebokforfattar2
297798gutebokhelt1
297680gutebokvrimmelen1
297708gutebøkene4
297684gutelesarar1
297761gutelesaren1
297754guteturane1
297597halbing3
297747handelsborgarane4
297717heimeliv16
297645heltetype1
297664heltinnefigur1
297643herreper45
297676hinderløp13
297635hjelpevitskap5
297751hopalong27
297788identifikasjonsfiguren1
297767idrettsprestasjonar9
297647individualiserande18
297723innleiingsfasen8
297687intervjuundersøkingar5
297630isfolket91
297707jentebøkene3
297658karaktereigenskapane3
297607karamellane7
297600kararmellar1
297683kasteknivar1
297619kildrar5
297617kjensleengasjementet1
297615kjensleerfaringar1
297695kjenslefellesskap2
297618kjensleopplevingar4
297724kjenslerus3
297620kjensletilstand3
297714kjærleiksdiktinga4
297691kjærleikslengten8
297704kjærleiksmotivet4
297728kjærleiksromanane2
297776kjønnsidentiteten7
297774kjønnsmoge2
297738kjønnsrollehistoria1
297769kjønnssosialiseringa6
297663kongruente7
297727kortslutninga8
297783kulturkløft2
297744kulturkrets4
297733kvinnefiksjonen1
297692kvinnesjangeren2
297802lakrisbåtane3
297599lakrisbåtar16
297715livsområdet5
297689lydeleg1
297667madwoman1
297766manndomstevlingar1
297780mannesjela1
297740mannsfigur6
297743mannsideal8
297741mannsideala3
297759mannsidentitet4
297755mannsidretten1
297760mannsoppgåvene2
297631mastersons1
297706mentalitetshistoria1
297673mognare15
297641morfologi74
297602morskapslesnad2
297598nytingsmiddel19
297718opinionsdannande10
297720opinionsdannarane2
297638ordfølgja2
297700overhangande7
297716overleggingane1
297797parafinlampe25
297722partneren50
297611preferansane47
297640propp84
297757publikumsidretten1
297624radiosamtale2
297688rape33
297646regelsett34
297661romanhandlinga6
297636rotstavingar1
297739rysjer1
297777rådløysa39
297654råkjekke1
297711samarbeidskontrakt1
297764samfunnsinstitusjonane23
297742samfunnslaga20
297710samlivspartner3
297794sandemos4
297682seksløparar4
297745silkeprinsane1
297674skjønsam12
297726slektssamfunnet3
297685smågutvarianten1
297670snarrådig25
297772snørr35
297758sportsutstyret3
297765stimulerte101
297789storprodusentar3
297679strabasane14
297609sviren6
297656tengel18
297699tilbeden8
297644tobakksguten1
297629trollbundet7
297793trollskapen51
297669ulveliknande5
297735umyndiggjøringa1
297659underhaldningslitteraturen7
297800valdsromantikken1
297606vanvett4
297610yndlingssjangrar1
297634åndsvitskapane3
297653årige30
297665ærbar12
297771ønskedraumar5
297784ønskedrøymer2