Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 117 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296990abortlov11
297010aksellererande7
296981aksellererte2
296932arbeidslivshistorie1
296988arbeidsmiljølov31
296933arbeidsprosess18
297022assimilasjon30
296946bakgrunnsinformasjonen10
296968bølga22
296940bølgegangar1
296949emnemessig2
296989etableringslov5
296936fagopposisjon5
296987ferieordning9
297020forskningsdiskusjonane1
296971generaloppgjerd7
296963gjenreisingsår1
296921grunnboka285
296919grunnfagsklassikaren1
296998haldningsmessige6
296944hovudavtale12
296966hovudtendens8
296941høgkonjunkturar8
296954høgreaktivisme5
296983høgreregime3
296922høgskolenivå19
296930industrialiseringsprosessen10
296929industrisektoren16
296942integrasjonsprosess5
297036interessevekkande1
296953keynesianisme3
296960keynesiansk14
296997keynesianske23
296938klassekompromiss3
296961klassekompromisset3
297000klassestrukturen4
296924korparativ1
297008kredittkalaset2
296957krigstidshistorikarane1
296945kriseforlik6
296952krisepolitikken11
296959kriseprosjektet1
297029krysstilvisingar1
297004krøsusforventning1
296967kulminasjonen10
296965kvarte6
297014kystkrise3
297037litteraturmengder1
297034litteraturtilvising3
297011lojalitetsband18
296970lojalitetspresset1
296927maktutredningsprosjektet1
297009marknadsfetisjisme2
296982marknadsliberalismens8
296964mellomkrigskrisene1
297003mentalitetsmessige1
296994oljekrisa44
296993oljenasjon41
297005oljeoppgangen1
296978oppgive2
297031oppkomst6
296986opptrappingsplan133
297021oversiktslitteraturen1
296951paripolitikken26
297026periodeskilje1
297035problemdrøftingar1
297019problemorientert12
297012påpeikast10
297025påskunda22
296985reformoffensiv1
297027regjeringsovertakinga1
296926segmenterte7
296992sjukelønslova1
296975sjølråderett10
296996stagflasjonens1
296943stammegrensene4
297006statsambisjonar2
296972stemningsdraget3
296995styringsproblem9
296999styringsvanskane3
296947sykkelspråket2
296935syndikalisme6
296923syntetiserande13
296950teoriens1
296918tjelmeland45
296925toppfolkenes4
296955tranmælismen1
296948transportetappe17
296939urobolken3
297030veging128
297033vekkingsrørsler15
297001veljarbasis1
297015veljarskare2
297032årsaksdrøftingar1