Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 67 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296818avmatting7
296871avveginga34
296829blandingsøkonomi30
296851byggjesteinane14
296837epokars1
296856faglegpolitiske8
296816forbinde27
296852forhandlingskulturen3
296873forhandlingsleiar141
296831forhandlingssystem10
296845framstegstrua8
296813godtgjer26
296817grunnbokgenren1
296815grunnbøker4
296854hovedaktørane1
296850hovudavtala29
296843hovudprofil4
296835høgskulesystem4
296830korporativt14
296820krisane1
296826kriseår39
296861kulturkjelde2
296832landtransport24
296811leiarrolle43
296844normplanet3
296825oljealder8
296862organisasjonsreiskap1
296840periodisering22
296866påverknadsretningen1
296847reformlina1
296841reformstraum3
296849regjeringsskiping5
296864rekrutteringskanal1
296848reorienteringa6
296874rettsavdelinga8
296869rikssynsstad1
296857sekretærkorpset1
296872snåva93
296838sosialpolitikkens4
296819spørgsmaal189
296867styringsordninga11
296814systemkarakter5
296853teknologiutbygging1
296855trekløveret63
296842trygder63
296875utanriksministaren2
296833utdanningsstell4
296868utsynspunkt7
296839velferdstatens3
296858velsmurt26