Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296374blokadestrategien1
296385fastla4
296380garantitraktaten1
296382innlandshav7
296381integritetsgaranti3
296383kornblokade1
296372landmakta1
296379maktblokkar1
296376militærpolitisk14
296378nøytralitetsforbund3
296373omgrupperinga24
296371oppnemning118
296377sjøvstendet1
296369tidsspennet10