Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296079avkle6
295998bestemmingane5
296039bestemmingar9
296038bokstavtrua1
296089brutalisering4
296003eksekvert11
296074etterrevolusjonær1
296062etterrevolusjonære1
296067exodushistoria2
296057falme14
296059faneførar1
295985fleirpartivalet1
295989fln17
296021folkereligiøsiteten28
295993fornyingsrørslene4
296042framseiing6
296086fredagsbønna13
296031fridomsiveren1
296060frigjeringsteologiske2
296030fødselshjelparane3
296075gammeltestamentlege1
296069gjenerobringsforsøk1
296066gudsrike55
296045heilagstadene3
295995hudud4
296088humanisering3
296035idealsamfunnet11
296055inkarnere2
296004innskjerpa54
296051jarngrep11
296010jernhardt2
296065jesusrørsla1
296023kaféborda11
296087khomeiny5
295999khomeinys3
296064kjernehistorier1
295990kommunevala18
296056kommunistspøkelset1
295984konfronterande16
296044korstoga18
295991livsstilsideala1
295992livsstilskrava1
296007livstilskrav1
296029martyrideologien2
295983mobiliseringkraft2
296005mulimsk1
296047muslimhetsen2
296080målberaren1
296052nedkjemping111
296009nif124
296008nomadesamfunn2
296027nykolonialismen3
296084okkupasjonspolitikk3
296063omstyrtande6
296041ordrette8
296071politikarklasse1
296072presteteneste43
295987protestmarkeringar1
296015protestrørsler16
296002reformtenkarane1
296050regjeringspolitikken18
296077reinsast50
296024rettslæra10
296036rettslærarar1
296000rushdiesaka2
296048sandinistiske2
296049sandinistrevolusjonen3
296026shariati1
296028shariatis1
296016sjølvorganisering1
296068slavefolk3
295980somozaregimet1
296011splm2
296022stammereligion2
296017stammereligionane2
295997straffebestemminga1
296006straffebestemmingar1
295979styrtinga2
296083suksesskristendom2
296018tilhørande43
296081tradisionelle2
295982troops2
296034tvetydigheten3
296090ufråkomeleg17
296070valgnederlag6
296020vanæring5
296054vedlikehalde229
296019vestorienterte6
295994vestvennlege4