Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 62 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295920advokatforeininga36
295873appellerande15
295921asbøl1
295871biletdekninga2
295879biletlagde2
295918dagrevyen1
295868dagsrevybileta2
295906dagsrevybruken1
295923dagsrevyfolka1
295890dagsrevyinnslag4
295869dagsrevysjåing1
295901direke1
295874filminnslaga5
295903filmreportasjane1
295877filmsekvensane2
295875fjernsynsnyheitene5
295872fjernsynsnyheiter4
295898fjernsynsreportasjane1
295899forfalsket36
295889forflyttet17
295894forslåtte6
295895forvridde33
295928fosterskadar10
295892frasen78
295925fremkalle9
295881følelsane10
295926gjenkalla1
295924greien2
295908grillet19
295916hårfrisyrer2
295929intervjumaterialet4
295904intervjuperson3
295870intervjupersonane14
295886intervjupersonar4
295882intervjupersonen20
295930kjenslemesige1
295912kjøretøyene39
295883krigsscenene1
295884kvalmebyger1
295887narkotikarazzia9
295880nyheitsbilete3
295917nyheitsjåar1
295919radionyheiter3
295897røyndomseffekten1
295876sjåaropplevinga2
295910tidsskrifter87
295909tilleggsinformasjonen3
295911togulykker3
295915verbaltekst2
295878verbalteksten5
295902øyndomen1