Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 127 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
294567amatørinteresse1
294546antikvitetsamlarane1
294542askebeger32
294592avisomtalar3
294624bakgrunnskunnskapane2
294564bergarter111
294615blyantstump3
294545boksamlarane1
294649boksamlaren2
294637bordkorta2
294643bruktbutikkar10
294584båtmotorar33
294572dekorerast7
294647designeren13
294556eggeglas7
294563ekspedisjonssamlingar1
294595erstatningsverksemd1
294591eventyrbøker8
294577eventyrsamlar3
294533eventyrutgjevaren1
294611fetisjist2
294606fetisjistisk3
294551fingerbøl4
294580folkekunsten54
294579folkeminna6
294587fraktverksemd1
294581fyrstikkøskjer6
294610gjennomforska1
294635gjenvinning391
294566granskartrongen1
294616grønlandsferda1
294597harem23
294607henies3
294561herbarier2
294549hotellsåper1
294565hårtypar1
294562insektsamlingar1
294589institusjonssamlaren1
294548isolatorkoppar1
294619juleplatter1
294550juletrepynt17
294620kompletteringsmanien1
294568konservatorjobbar1
294628konservatorrolle1
294578kulturobjekt6
294621kunstglede5
294547kunstsamlarane4
294560kuriosasamlingar1
294642loppemarknader21
294598maktlyster1
294656mangelsjukdom4
294559materialsamlingar1
294582menykort3
294596minirøynd1
294648musikkvenen2
294544myntsamlarane2
294588møll39
294605namneskifta1
294604namneskikken10
294590naturgranskaren9
294569naturrika1
294640nytingsevna2
294543nålmerke1
294603oppdagargleda1
294655oppdagingstrong1
294535overgangsfigur8
294617pars15
294555pelikan11
294539pennesplittar2
294630pionér15
294638plastikktinga1
294618porselens2
294558praktstykke4
294583prislister15
294541reklameting1
294614rekordstatus1
294573reproduksjonens1
294571reproduksjonsteknikkane1
294593samlarens2
294627samlarhola1
294629samlarinteresse1
294557samlarinteressene2
294645samlarklubbar1
294626samlarliv1
294631samlarobjektet1
294536samlartype1
294601samlarverksemd2
294594samlarverksemda4
294625samleobjekta4
294537samleområda1
294612samleområde1
294554samleri1
294623sardinboksetikettar1
294586sedlar10
294632sensibilitet8
294575sigarettøskja2
294622sjølvstyr103
294646sløser47
294657snøydar5
294660snøydarane1
294659snøydekultur1
294608sokkane109
294552sparebøsser6
294651spesialsamlingar4
294644spesialtidsskrift5
294613stempelsamlarane1
294538stikkords5
294636tapetmønstra1
294641telefonerer5
294652tilvekstar9
294654tilverets2
294602uordna10
294574utformarane1
294639utslite67
294633value17
294585vanlegast105
294634varekrigar1
294553variasjonsbreidda11
294653verneinteresse2
294576øskja96