Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 147 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
293756aktualitetsstoff15
293752arbeidskjøparane74
293713arkivskuffe2
293734avisabonnement7
293690avisutklippa6
293755basemarknaden1
293815baseprogrammet1
293731basesystem3
293758basetenester4
293729biblioteksentralens1
293812brannsjefen150
293767byråets22
293699byråkratfrasane1
293751dagsverka2
293776damparen17
293714databasar140
293822databaserte16
293744databasetenester5
293712databehandlingssystem3
293711dataordbok2
293792datasambandsutstyr1
293805datasanking1
293816desk11
293721eigedomsdata15
293687elvebakken57
293684faktafiske3
293791fiskerett49
293797forsvarskritiske1
293803forsvarsmedarbeidar1
293827fougner66
293724fulltekstbase1
293715fulltekstbasen1
293769granskes61
293788haustsemestret1
293802heimedatamaskin3
293814heimesnekra10
293813hjelpemidla46
293710hjernebarken9
293804ikkevolds1
293795informasjonsbasane1
293835informasjonselva1
293689informasjonsfisket1
293693informasjonsgildet1
293819informasjonsoptimist1
293806informasjonssanking2
293705informasjonstilgangen10
293759informasjonstjenester1
293695informasjonsutsleppet1
293686innbodne24
293685innhenting242
293833innskrenkingsforslag1
293747journalistanes2
293824justisministrar9
293708klipparkiv3
293753klipparkivet1
293823klipparkivsjefar1
293723kompas30
293739komplettar2
293719kontaktlista1
293787korrupsjonsutval1
293818krasj64
293691kreditkassens1
293770lasteskipet144
293741logge87
293829lovendringsforslaget26
293817luftfartsinspeksjonen1
293781læretui1
293826mediefokuserte6
293789mediekunnskap9
293800militærtidsskrift1
293704minuttet(1
293831møbelhandlaren4
293726nni6
293765nyheitsdatabasane1
293761nyheitsmedier1
293821offentlegheitsutval1
293832offentlighetslov9
293825offentlighetsloven19
293793omdals2
293750opphavsrettskunnige1
293783ordparet13
293773oseanografen3
293790overflodsinformasjon1
293828passregisteret8
293820presseforbunds3
293709pressekontaktar3
293707pressemennesket1
293696pressesenteret10
293692prisklassar23
293760profile8
293809prosjektredaktør1
293754redaksjonsklubben38
293808redaksjonsleiarar1
293727reisebyråas1
293810reportarlaget1
293811reportasjeserie45
293778rowach1
293749samfunnsfaglærarane5
293737samtidsleksikon1
293733sideelv23
293799sosus3
293701spesialinnsikta1
293834standplassar3
293762studentversjon1
293780suppeause2
293771synsvidde14
293702særmedium1
293748særoppgåver8
293766søkjeordet7
293743søkjeprosedyren1
293698søkklasta20
293694søppelkorger2
293774søsterskipet16
293697talrik80
293735tekstarkivet3
293732teledata3
293730televerkets2
293742teljeskritta1
293722tinglysningsdata1
293798ubåtlyttesystemet1
293772unnsetjing3
293717utanriksdepartementets46
293688vegn25
293777yvon1
293738ørkeslaust1