Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 49 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
293197abonnementsavis1
293184ansiktsløfting14
293200avisnamnet2
293182avisproduktet4
293181berlinerformatet1
293189bildespråk10
293211billigste114
293186blikkfanget8
293185designet154
293206deskmedarbeidarane1
293195dødslek1
293209dødsstyrt1
293216faktarammer1
293203fargekollisjonar1
293213golfkrigsrasling1
293179hovudavis3
293205hovudopplaget1
293214innhaldsoversyn1
293177kioskhylla3
293193kjendisreportasjar2
293180konkurranseutsatte34
293210lavtflyging2
293202logoane14
293201malingklatten1
293199medieselskap26
293183nyheitsavis3
293225nyheitsprioriteringane1
293224nyheitstenking1
293190presentasjonsspråk1
293218presentasjonsspråket2
293204rammesaker2
293198reportasjesjefar1
293220rettleiingsjournalistikk1
293217sentralledelsen1
293192slagordtitlar1
293219stoffområde7
293196strikkhopping4
293188tittelspråk1
293187trendsettarar5
293226trykkeavtalen1
293212utanrikssida1
293194utbretta11