Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 78 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291571adelspriveleg1
291565adelsprivileg2
291602arealeining21
291579avlegse9
291614bresnjev1
291566carta9
291574despotia1
291540despotiet11
291555dynastistat2
291588dynastistatar1
291599dynastistaten4
291595einevelda1
291584elben35
291616etterfylgjande73
291578eurosentrisme3
291560fagsamskipnader2
291544folkereisning3
291557folkestat3
291575folkesuverenitetsideen1
291553folkesuverenitetstanken3
291547forfylgje19
291618forureiningskatastrofe1
291597fullmodent3
291608fødemønster1
291592grunnkarakteren1
291594handelskapitalisme3
291587handelskapitalistane3
291585handelskapitalistar3
291577historieoppfatning5
291573hovudtypen16
291613industriteknologi4
291549interesselinjer1
291593jordadel3
291564konstitusjonane8
291563konstitusjonar5
291548kvasimål1
291545legion32
291619maktpol1
291576manipulasjonsapparat1
291617marknadsbaserte12
291609najonalismen1
291562nasjonalitetstanken7
291569nasjonaltanke2
291561nasjonaltanken1
291559natio4
291598oppbryting3
291568opplysningstankane3
291554organisasjonsforma49
291601samkvemet19
291581sentralmakt22
291610skjorareiret1
291603steppene34
291552tidrommet3
291612tydast51
291611ubrugelig3
291580utviklingsnivåa1
291572utviklingsstadium9
291605utviklingssteg23
291570utviklingssteget5
291546vikarfenomen1
291542vikarmotiv2
291607zoologien7
291606zoologiens1