Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291466adelskapet10
291465animi5
291487arbeidsoperasjonen5
291503bondevenleg1
291506bondevenrørsla30
291494botnegrenda2
291537breiddegrader76
291533byborgarskap22
291527bygdemiljøa4
291523dansetradisjonane2
291497dvergmålet6
291484edelstener3
291490eilen15
291481embetsmannskultur5
291489erfaringskunnskap4
291516folkeakademiet69
291514folkehøgsskulen1
291480folkelivsgranskaren8
291479folkeminnesamlarane1
291502folkesamlag2
291519formalpragmatikkens4
291532framstegstru14
291530framsyningsferd1
291492fyksesund17
291493fyksesundet6
291518fâr204
291458gjevt49
291511glyttet1
291500godtgjerdsle18
291512grasrotsrørsle1
291482grautstriden3
291501grendafolket5
291495grendaspørsmål1
291461grorbotn19
291477huleboere3
291536hundespann45
291471høgkulturar8
291467ignorante9
291517informasjonshavet2
291457innbydde4
291464innebygt17
291459klokast74
291524kolonialiseringstida1
291529kraaka109
291513kulturfiendslege2
291539kulturnasjonane4
291469kulturuttrykket10
291475kunstramme1
291505lagmenn18
291522lagssoga20
291485levevilkåra40
291535livskunsten9
291462lågkulturar1
291521læreanstalt25
291488matlagingstradisjonane1
291526mellomalderballader1
291486mettande11
291491motpolen20
291473omformast26
291474omtolkast2
291483sagnspesialisten1
291472samfunnssjikta2
291476skrifttradisjonar4
291515skuleform1
291525songdansformer1
291528spelestykket3
291478steinfetisch1
291507stortingsmøte11
291460studieopphaldet10
291455sumarjobb2
291538særmerker19
291520tilfelleleg30
291498tjug125
291496ungdomsspørsmål15
291456utanlandsstudentane8
291468verdiorienteringa4
291463verdiorientert3
291531vestlandshatet1
291508vyrdeleg51
291504åndsvoksteren2
291510årspengane38