Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291016abonnera10
291032alkoholforbod15
291033alkoholforbodet13
291021amerikaniseringstiltaka1
291029antikatolske1
291030antipatiar20
291020bustandard24
291036børnehjemmet1
291031capone23
290998discovered3
291009forsvarsstrategien1
291043garrison4
291041herleggjera8
291008homogeniserande5
291004hovudseta1
290997identitetsavklaringa1
291038innteke105
291018innvandrarkoloniar1
291024jordbruksarbeidarar4
291044keillor3
291026klasseforskjellar6
291019kulturkollisjonar12
291034lågkyrkjelege49
291003noregstradisjonane1
291005northfield15
290994nøyare149
291012oppoverstrevande1
290996pionertida26
291027rangstigar1
291025raseskilnader4
291023rasetumultar1
291028religionsskilnader1
291014skandinaven9
291035skjenkestad7
291042småbylivet3
291013sportsverda4
291037statusrapport87
291002stoggen10
291040utbreitt62
291011vekstprega2
291007velstandsvoksteren1
291010vikingheltane1
290993vikingland5
291039vikingsymbolikken1
291046wobegon1