Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 210 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
290931abdisere21
290903amotiverande1
290786appellnemnda1
290952avfortrylla2
290827balders15
290970bedreg7
290884bergtorskvål1
290888bestekarakter1
290967bigotte4
290859bondekjerringa4
290863borneborna38
290883branden91
290815brøggerboka2
290826brøggers14
290816demoralisering5
290817demoraliseringa3
290978demoralisert3
290977demoraliserte10
290852detaillerne1
290858dølene7
290857einskaplege25
290834einskildinformasjon1
290843elvalandet2
290968embetsmannsløner1
290854enheden5
290989erstatningsøksmål2
290944evnukk12
290873fagerskinna2
290928falkenhorst1
290936fasthaldne6
290819folkehjemmet11
290797folkeskuleelevar1
290887folkeskulestoff1
290861forfattarpersonen2
290809forhandlingskrav2
290992forlagsinntekter1
290812forvrengjer9
290893framhaldne8
290964framskrittsvennlige1
290983fredrikshavn19
290798frigjøringsbevegelser3
290918fysikalske22
290951førelesarane11
290969føresetnadslaus1
290838geglaubtwerdens1
290835genauigkeit4
290963gjermundsenboka1
290956gjødslinga16
290912glasiologen4
290853glip17
290962godkjennar1
290976godkjennarar1
290868grendom55
290916grunneigenskap4
290785grunnfagseksamen3
290890grunnstomnen7
290842grønspraglete1
290880gudesegner4
290972halvmedvitne4
290922handlingsvalet2
290945hisorieforfattaren1
290862historieframstillinga3
290875hjartesår9
290939humanfag1
290935humanfaga2
290926humanforskaren2
290923humanforsking1
290904humanvitskap4
290907humanvitskapen5
290811infantiliserer1
290813informasjonsverdien7
290885ingemund34
290899internasjonalistiske3
290879isprengd10
290958jordbrukarbusetnad1
290957jordbruksbusetnad2
290960jordleigar1
290921juletrehogging1
290829kalmarunionen12
290913kalve92
290824kielertraktaten39
290844kleivahølen1
290891kombattantar1
290833kongsonkel1
290782krevjast468
290914kunstgjenstand6
290807lagene715
290961leiglendingen63
290864leseverket10
290991letal4
290837liegt2
290791luerøde1
290971lumsk35
290950lærarhøgskule52
290975lærebokforfattarar20
290850lærebokforfattaren6
290979lærebokforfattarene1
290804lærebokomtalen1
290831lærebokstil1
290901lærerike85
290818læsebog35
290988løer83
290836lüge1
290948macaulay44
290900magistra1
290855mangfoldigheden5
290828mannedaudevinteren1
290990markedsverdien18
290803matrikulert41
290925menneskeaugo3
290909menneskelaga5
290915menneskeverk11
290794mistrøstig8
290800mossekonvensjonen11
290789myklagard1
290908mæler217
290924naturforskinga1
290917naturobjektet2
290911naturvitaren5
290825notabelmøtet8
290801novemberversjonen1
290949nybegynnar24
290814nygårdsvold3
290865nynorskutgåve8
290867nørdst69
290943objektivitetsproblemet1
290898objektivitetsspørsmålet1
290933observasjonsfelt2
290788omgangsskule33
290822omgangsskuleelevane3
290902oppbyggelege10
290897oppdragelse352
290847paviljongane6
290780pedagogikkprofessor10
290823pengevesenet19
290848peseta9
290982plimsollarar1
290877polferd5
290871prosastykka5
290870prosastykket2
290792punkte1
290892redaktørperson1
290783reknekunsten4
290981ruskute3
290882sagatida18
290881sagautdraga1
290856savnes9
290965schweiggaard1
290799sidebreidda2
290802sjølveigarar74
290820skoletrinn7
290839skrønemakar14
290787skulelova62
290929småskore3
290849sneglar20
290966sparepolitikeren1
290954splendour3
290876stordåd6
290974strukturere24
290938struktureringsprinsipp2
290984sydpolisen1
290781symbolkunnskap1
290987tilgift13
290940tolkingsproblem12
290878tordenskjolds17
290841torsdags78
290894totalitetar1
290793trotskij38
290920tømmerhogging12
290910uskapt2
290851utgard8
290985utstillingsvindu28
290810vaktstyrker1
290886vatnsdal1
290942verdibestemte3
290973verdiorienteringar3
290941verdistandpunkt11
290955verkelegheitsoppfatning3
290934vitskapsteoretikaren2
290846vossastubbar27
290927vurderingsskalaer1
290930vurderingssystem5
290796åndsdanning3
290959åndskulturelle1
290869ættarland7
290919øksehogg50