Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 322 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289982aartusener1
289801almeenaand1
289775almeenvel2
289912antages53
289910beboede1
289911begrændsning3
289904begyndelse38
290047bekiendskab1
289869beliggenhed11
289838bene18
289934besiælende1
290055beskaffenhed12
289787bestaar78
289813betyder59
289970bondestortinget11
289805borgarlig9
289816borgarsamfunnet10
289995borgarånd1
289997borgarånda1
289802borger=samfundet1
289799borgeraand3
289812borgersamfund2
289800borgersind2
289899brillar3
289991brystnorsk1
289798civisme3
289984civistisk2
289919classer1
289879daad107
289769daneveldet11
289990danskætta2
289992decorum4
289831dobbeltblikk2
290069drivt83
289806dygdige13
289825dyrkingsmetodane3
289909eenhed9
289803egennytte3
289996eigennytta6
290015eigennytte12
289829einevaldsstaten6
289967embetsbustader1
289828embetsmannens5
290028empirisme19
289845ethnos7
289907evigt61
289856familiekierligheds2
289920felleskapen7
290073filantropinismen4
290033folkekarakteren12
290059forbedret124
289926foreningsmidler1
290048foretrukket29
289792fornødent19
290070fortsættelse7
289796framstegsvennlige1
290023fredeligare2
289894fredensborg25
289935fremkalder8
290065fremlokke3
289875fridomstradisjonen2
289790fuldkommenhed9
290009fysiokratane10
290007fysiokratismens1
289772fædernelandet2
289976fædreland90
289811fædreneland16
289781fædrenelandet11
289870fød43
290029galnast9
289978gavnede2
289846gens9
289789giør8
289815giøre18
289985gjelikar2
289917gjennemtrænge3
289766grunnlovsfeiringa3
289753grunnlovsjubileet20
290049grækenland23
289973grækere4
290013handelsaand3
289822handfestinga14
289808handlemåtane6
289859heelt6
289786henføres7
289877hengiven5
289854hengivenhed16
289882hiem8
289929hiertets1
289867himmelegn1
289954historiekulturar1
289757historikarspråk1
289889hoveriarbeid1
289783hovudtankane6
289839ibi5
290068indprænte1
289908indvortes9
289809innafrå24
289844italian52
289861jamnstilte2
289868jordbund6
289835juris91
290026katte36
289771kierlighed8
290019kildekritikken1
289946kjensletilhøve1
289819kjærleikslære1
289881klippefyldte1
289767kokebokforfattaren4
290016komplement14
289895kroppsstorleik6
290067kræfter99
290044kundskaben2
290000kunstmusikk31
289913lagnadsfellesskap20
289853landsmand12
289956larousse2
290042latinarar11
290038latinskolane4
290075latinskole10
290041latinskolen43
289947legitimitetsprinsipp1
289826leseselskap6
290021litotiske1
289791lyksalighed3
290037læreanstalter6
290040lærefaga2
290043lærestoffet33
289971mannjamt114
289824manufaktur18
289902menneskesamfund4
290006merkantilismens2
290008merkantilistane1
289930middelpunkt1
290054moderlandets1
289993mori1020
289886motbilde10
290052myndighed33
289975mønstere3
289841nasci1
289866nasjonalkarakter7
289871nasjonalkarakterar1
290022nasjonalliberale2
289836naturae8
290060naturligere7
289842natus2
289897nordmandsdal1
289986norskpatriotar1
289959norvagus2
290011næringsreguleringane1
289864odelsbonden59
289876odelsbondens1
289972oldtidens5
289784omdreiingspunkt6
289901ophøiede5
290066oplive1
289937oplyser5
289793opofrer1
290027opplysningsmannen6
290072opplysningsmenn2
290061opvække4
289758ordgruppa1
289764ordkløyveri5
290005overgangsformer15
290034overhistorisk4
289858pagt12
290053passelighed1
289834patria41
289817patriotismens8
289880physiske3
289849plet15
289950politiskterritorial1
290014profitaand1
289807påbud42
290003raa800
290074realskolane1
289892reformaristokratane1
289884reformvennlige20
289922regiere2
289777regiering5
290010reguleringsstat1
290032rettelig162
289891rewentlow1
289980roes2
289999romansar22
289965romarrepublikken2
289974romere2
289780rothe7
289804samfundets89
289797samfunnsgagnlig1
289794samfunnsmoralen14
289933sammenholde2
289940sammentrænger1
289810samvitsrøyst2
290024sarsianar1
289963schnitler62
289936selvstændighed95
290062selvtænken1
289788sindet14
289770skarpsynt13
289874skiønhed3
289873skiønheder2
289969skoleåra25
290018skrotet59
289966skrud55
289896skulpturpark41
289988skurkerollene5
289903slægter19
289785sneedorf1
289776sneedorff6
289981spoer1
290025språkhistorikarar6
289855stamfædre2
289833stats=fædrelandet2
289843statsborger=1
289942statsfedrelandet2
289923statsformer12
289953statsnasjon1
289961statsnasjonen1
289782statsoppfatning1
289773statthaldar84
289888stavnsband7
289830stendene61
289820stender176
289918stænder18
289987svenskepartiet3
289964symbolspråk12
289756syttandemaitalar2
289898sørga264
289905taber12
290051taxeres1
289754temahefte18
289977themistokles55
290001tiedemand6
289848tilbøielighed14
289900tilfældig8
289968timetallet12
289878troe17
289949tydingsgrupper1
289779tyge9
289983tænde6
289928tænkende18
289915uadskilleligt1
289837ubi5
289927udgaae2
289914udgiøre1
289925udvortes14
289862uedel3
289916uimodstaaelig6
290030unasjonale17
289924unaturlige23
290035underminerte7
289931usynligt2
290071utilitaristisk3
289921utåt11
289893vadmjøl1
289823valkongedømmet2
289821valspråk14
289906varighed3
289852velvillie6
289857venskabs3
290039videnskaber2
290050videnskaberne2
289932virkende6
289887vornedskap3
289850væsentlige38
290063æmulations=aand1