Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 96 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289251alberth1
289236annullerast5
289190attachékofferten6
289249bedriftsrevisor2
289263bevisføringa13
289216bevismessig9
289178brevkontroll4
289214dekkhusværet2
289256demre5
289204dokumentkassett1
289232domsmenn30
289239domstolslova19
289233eidsivating94
289219ekebergløpet1
289189erstad190
289198etterforskingsgruppa12
289176etterprøve67
289209fabrikkinnstillinga1
289255fluktplanar3
289228forbrytelsen84
289229forbygges1
289225formalia12
289193forsvarsløyndommar3
289194forvarets3
289230forøvd2
289241førstelagmann16
289243førstelagmannen5
289186gjennomsøkt85
289187heimreisa102
289217helsinkispaninga1
289222hovudbevis1
289264hovudtingingane1
289205husransaking10
289191husvitjingane1
289252inndragingsspørsmålet1
289266justisvesenet8
289257karrierenett1
289237klarering134
289227klareringa26
289208kodelåsen6
289213koffertinnhaldet1
289206koffertransaking3
289221koffertransakinga1
289269kråkeredet1
289265kråkereiret7
289234lagmannsrett872
289188landssviklova4
289182landssvikverksemd1
289245lekdommarane9
289240loddtrekningsavgjerdene1
289270logre6
289203maifeiring9
289258massekonspirasjon1
289235meddomsrett42
289199møblerte22
289238nullitet9
289218pengeoverleveringa2
289226politiembetsmann3
289261politiembetsmenn2
289184politigranskingar1
289197polititenestemennene40
289207politivitnet1
289224prosessuelle87
289196ransakinga38
289271rettsskandale2
289177rettsstridig75
289175rettsstridige13
289244rettsvillfaring5
289259riksadvokatens34
289250riksskattestyret2
289248sannsynsrekning13
289180selskapleg10
289268smigrende29
289254soningstilhøve6
289247sosiopolitiske4
289212spanarar8
289223spaneren1
289195spionsikta3
289262storspion4
289231storspionen2
289215tilleggsopplysningar30
289246treholtkomité1
289267ukonstitusjonell6
289260ukonstitusjonelle6
289242uorientert1
289185utspionere2
289181utspionering2
289179vennskapleg27