Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
288621avislesaren4
288663avisreportasjane4
288648avisreportasjen5
288635biletforståing1
288639biletkommunikasjon1
288629biletteorien1
288642bilettypen1
288636erkjenningsverdi1
288660familieverksemdene2
288625fjernsynsbiletet1
288657formkonvensjonar2
288646frogn50
288630illusjonistiske3
288632illusjonseffekt1
288638illusjonseffekten2
288666küsters1
288649legitimerande10
288623medieforskaren6
288644meiningsunivers4
288624mottakarundersøking1
288658perseptuelle4
288659personbilete6
288655rangsystemet4
288627røyndomskarakteren2
288651røyndomskonstruksjonane1
288650røyndomskonstruksjonar1
288656samfunnshierarkiet5
288665sanningsinnhaldet11
288653sanningsomgrep1
288622sanningsverdi6
288637sansemessig1
288664sexryktene1
288641skålvekt6
288626spegelmetaforen3
288667spegelrefleks1
288628spegelteikning1
288643tekstsamanheng2
288640tolkingsuavhengig4
288645varaformannstittelen1
288634vindaugsmetaforen1
288652visualiseringar2