Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 74 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
288613avislesar9
288611bajasvis1
288556betjentane57
288595bildedeskar1
288602bildekavalkade3
288608bildeløysinga1
288592bildeseriar9
288596bildesjefar1
288565bildeskredet1
288594bildevalet1
288561bronsestatuetten3
288552brusveen16
288563dåværande6
288620eingongskjendis1
288577eirin320
288591fargeprisen1
288597fotografenes2
288618fotografrolle1
288573gerdhardsen2
288576gynnild5
288572hordnes35
288584hvaal9
288553håker6
288567kamerahaug1
288615kjendisbilda1
288564klubbformann70
288599knektane16
288612koreografera1
288607koreograferer2
288582lasaronpar1
288546lyspunkter36
288562medlemane101
288588motorcross12
288585nalband1
288600nyhendebilda1
288583nyhetsreportasje2
288586oppheim236
288587osloavisen1
288559peishylla25
288614politikerbilda1
288569pressebilda2
288551pressefotografkorps1
288579pressefotografskule1
288549pressemerksemda3
288568prøvesendingar24
288578rangøy4
288575rohny1
288560røste71
288554schanke112
288548showgjengen1
288616situasjonsportrett1
288555skøyteløparen21
288617trendsetjande12
288598undergravd15
288593uredigerte13
288601vinnarbilda3
288603vinnarbilde2
288545vinnere119
288590vågenes22
288570årviss103
288580ække5