Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 160 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
287548aktualitetsretta1
287649andrespråksundervisningen1
287629attreise6
287517bedeutung10
287630bevisstgjere46
287572dagleglivets28
287582dagleglivskultur1
287606dilettantiske12
287550distriktshøgskoleforskarar1
287640doktorgradsstipend9
287521einskildprosjekt11
287523eleverte3
287621fjelland42
287660fjernsynshistorie2
287603fleirfagleg9
287556fleirfaglege5
287601flimremedium1
287642fonetikk54
287616foreløpige255
287665formidlingsverksemda11
287611forskarrekruttar4
287546forskarsamfunnet9
287609forskarstillingar5
287571forskingskapitla1
287561forskingsmelding3
287538forskingsmeldinga24
287579forskingsområdet25
287542forskingsoppgåvene3
287559forskingspolitiske17
287514forskingsprosjekttitlar1
287524gremme6
287619grimen48
287636grunnskoleelever4
287637grunnskoleelevers1
287581handlemåter4
287531hovudinnsatsområde6
287585hovudinnsatsområder1
287584hovudinnsatsområdet5
287543hovudområda33
287551hovudprogrammet16
287512høgrepopulistar3
287530innsatsområdet23
287576innvandrergruppene10
287574innvandringen16
287669innvandringsforskinga1
287563katekismus29
287513knisande8
287595komitéane21
287544komitéar31
287634kontrastivt4
287528kreftgåta4
287592kronspørsmålet1
287667kulturadministrasjon5
287533kulturberarane8
287536kulturformidlande2
287586kulturforskarane3
287547kulturforskarar5
287529kulturforskaren10
287589kulturforskinga4
287575kulturmøter2
287573kulturoverføring3
287539kulturpessimistar1
287534kulturpessimistiske1
287526kunnskapshav1
287656kvinnestereotypen1
287591læreprosessar1
287567materialiserar1
287670matnyttig48
287583medieforskinga5
287658medieutviklingen1
287659medievitskapsmiljøa1
287638mellomspråk1
287635mellomspråket1
287515modalverb2
287627modernitetstradisjonar1
287648morsmålets1
287604motestyrt1
287631museumsdirektøren33
287560museumsstyrar56
287588måleinstrumenta5
287516müssen10
287537nasjonalkulturen11
287525nyttekategoriar1
287587omdirigering6
287540omstillinger16
287671pretenderar1
287596programnotata1
287593programstyrt4
287602programstyrte1
287565programutval6
287569prosateksta1
287614prosjektkatalogen1
287655ritualiserar1
287607samlenemningar3
287620sivilingeniøren21
287600sjølvlagde1
287654skriftmediet2
287618smakebitsummarisk1
287615småløyvingar2
287554sosio1
287668spesialitetsprega1
287643språkpedagogisk1
287644språktilegnelse1
287532storområde3
287527supraleiarar1
287590temastyringa2
287641tenfjord6
287672tidsskriftlesarane1
287645tilegnelsesrekkefølge1
287647tilegner15
287594tordentale14
287628trondheimsprosjektet1
287549turnéverksemd19
287580ungdomsforsking9
287568utlysingstekst12
287570utlysingsteksta1
287545utlysingstekster1
287663utstyrspark6
287625utviklingsstrategier1
287633verdiutvikling18
287657videokunsten3
287661videoproduksjonar4
287577videreføringen6
287541vitenskapenes2