Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 168 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
286809)problemene1
286908apokryfe18
286851ateisten8
286907atskilte20
286881benpibernes2
286819blessom17
286824blessomen2
286897blomebeddet1
286965brukelig5
286814buskebrura2
286826cawelti2
286929chevalier17
286803coctailglas1
286810dagdraumen9
286835detective731
286843detektivforteljinga1
286832detektivfortellinga18
286963detektivlitteratur2
286910detektivmetoden1
286941detektivrollen1
286915detektivromanen3
286847detektivromanens1
286896detektivsjangren1
286950doyles2
286932dunet12
286930dupin41
286931einsomt1
286862farken54
286946farskapet21
286933faubourg4
286834feilspor13
286964fengar15
286806finlitteratur3
286808finlitteraturen15
286800fjernstyrar1
286798flimrekassa1
286911forhører8
286816formelprega1
286902formidlingsproblemet4
286839forsvundne11
286837forteljemønsteret3
286831forteljemønstra1
286827forteljemønstre1
286823fortellinga83
286886fremmendgjorte1
286916frustrere10
286895fryktelige21
286905fråvrista4
286840fuldmæktig1
286822gammaltestamentlige1
286945gjennomrasjonelle2
286904gjørast2
286934glugger1
286815grenseoppgangen17
286921gullalderdetektivane1
286923gullalderdetektiven1
286951gullaldertradisjonen1
286830gåtefortellinga4
286833gåteintrigar1
286829handlingsoppskrifter3
286813haugkjerringa1
286924hjartesorg24
286889horney9
286883hovudlinja15
286956hovudrett43
286957hovudsaklig7
286880hvisken6
286867ibsenske10
286878indisia9
286961indisiar3
286874jantesamfunnet1
286818jutulen21
286955kakebit11
286854katekismen10
286802kledte6
286873konformt8
286850kulturbakgrunnen11
286960kulturbestemte2
286849kvasidagdraumen1
286899kvasierkjenning1
286935kyrkjeklokka69
286821ledast4
286869lesarengasjement2
286917lesarengasjementet1
286844liksomverd1
286825litteraturteoretikaren9
286817lots13
286888menneskekollektivet1
286920menneskeskildringa16
286848middelklassens6
286811miljøteikning1
286913moralens15
286870mordars1
286871morders2
286841mordgåter10
286836murch1
286936myta18
286797naper27
286879nattmennesket1
286885nyrealistane1
286857offer(1
286900omsettingsproblemet2
286853opphavlig28
286918oppklaringsscenen1
286887opptatte34
286962parallellkjøre1
286926personligdom2
286868personligdomen4
286893pesonligdom1
286927populærlitterær4
286805populærlitterære5
286944populærlitterært1
286891psykoterapeutiske1
286919rebers2
286852ribbeinet4
286858ridesporar1
286845samfunnsbildet2
286872sandemosepersonane1
286875sandemoseroman1
286807sarnfunnet2
286953sayers8
286898serbokroat1
286801seti143
286948sjablongdetektiven1
286856sjangerbrot5
286877sjangerbrota1
286958sjangerdrag1
286922sjangertrekk2
286925sjangren9
286940sjefsskurken3
286949skrapande13
286865skyldfri6
286901snøkrystallar19
286812sosialiserande5
286828spenningsintrigar1
286914spenningsintrige1
286912spenningsintrigen1
286959spenningslest1
286838spenningsskapar1
286947stuereine2
286909susannah12
286799switcharen1
286882tendensdiktinga1
286866tenkearbeidet2
286894tilbaketrengte2
286876torson25
286890transaksjonsfantastane1
286864umerkelig6
286855undehaldningsindustrien1
286846utviklingsoptimisme9
286892verkeligheit3
286861westernsjangeren1
286859whiskyar1
286939wilbur15
286952wimsey2