Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 133 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
286785)påstandar1
286685)samfunnet1
286765ahistoriske14
286743alderdomsprega1
286680alderspennet3
286744analyserne2
286774arbeidshypotesar1
286710arbeidskjøpar25
286749avisstoff7
286796avmakts1
286724avmaktsanalysar1
286722avmaktsomgrepet1
286789avmaktsreaksjonar1
286764avslutningvis1
286786barnediskriminerande1
286717barnesentrert2
286731bibliotekhøgskole1
286663blakar23
286696cassirer12
286679diskusjonsglade1
286795dobbelsidige1
286715egoismebølgja1
286780eksemplifisering10
286779ekspertspråk3
286673emneområdet2
286677forelesa3
286706grunnsyna3
286692interessenten10
286671kjønnsrolledebatten1
286726kommunikasjonsmodellen2
286708kommunikasjonsperspektiv2
286730kommunikasjonssituasjonar4
286668kommunikasjonsteoretisk8
286689kommunikasjonsteoretiske1
286776konkretiserast41
286694konseptualiserer3
286727konservert35
286669kvinnespråk6
286675lesargruppe17
286723maktanalysane2
286719maktaspektet2
286718maktperspektiv4
286720maktproblematikken3
286773manifistert4
286788mannsundertrykkande1
286783mannsvridd2
286793massemedias7
286750medieinteresserte3
286752mediespørsmål7
286670medieutdanning3
286792minoritetens5
286772motpåstandar1
286741norgasstreik1
286739norgasstreiken1
286771nyanseringar7
286775nyskapningar1
286672nyvakna10
286757oljespråk12
286756oljespråkets2
286721omgrepsbruken40
286766politikarspråk5
286664populærvitskapeleg7
286665populærvitskapelege6
286790problematiseringar2
286794problemområda26
286699psykolingvistikk2
286683publikasjonskanalar2
286701revurderte10
286742røyndommar12
286707samfunnspolitiske3
286709samfunnsvitaren6
286702samfunnsvitskapeleg10
286768samtalesituasjonar4
286686samtidsanalysar2
286754skattekammer3
286778skisserast20
286763spegelrommet1
286728språkbrukars1
286688språkdiskusjonsklimaet1
286714språkinteresserte21
286705språkkløyvinga11
286698språkprosessane3
286704språkprosessar2
286700språkpsykologi7
286687språkpsykologien3
286753språkpsykologisk3
286667språkpsykologiske3
286678spørjelystne2
286725stikkordmessig5
286693symboldyr3
286697symboldyret1
286740synleggjerast44
286761teoriorientert1
286703tilnærmingane23
286691tilpasning95
286759tinde54
286747tæra76
286762utanfråperspektiv1
286777utdjupast19
286770utgangstesen2
286787vaksenvridd1
286711yrkeskvinne9
286712yrkesmann2
286681åttiårene8