Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 184 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285941abstraksjonar25
286090akterutseilte4
285973alderdommelig6
285960aldersteikna1
285953aldersverdi1
286004aldersverdien2
286071atomkrigmotstandarar1
285984augvald1
285935avsmaken13
285971bakenfor7
285938behag70
286099benedetto9
285963besjeling3
285991bevarande3
285964bevaringsmåtar1
285929bordmanerane1
286032borregaard90
286088bremselengd3
285955buforhold50
286059bunadsspørsmål3
286076bygdehorisontane1
286033cellulose41
286100croce13
286057dampbåtar13
286083destabiliserte2
285948dorothe47
285974dyrkning7
285999dødsrealiteten1
285987einstemmig315
286081endringstakten3
285949engelbretsdotters1
285988enkeltindivider9
286068erfaringsfellesskap1
285940etereiskapane1
285933feittete5
286064fellespreg1
286036fellesskapskjensle28
286009festtaleformuleringar1
286052fiskarbonde8
286082flyktigare6
285934forfiningsprosess1
286018forlenet2
286016fornuftsstridig2
285985fornuftsstridige2
286003forstokkande1
286060fortidsform5
286041fortidsminneforeningen53
285962fortidsoppleving1
285978fortidsopplevingar1
286038fortidsvernet2
285959fortryllinga9
286079framtidsberedskap2
286103framtidsberedskapen1
286089framtidssjokk2
286006fridomskjensle7
286102friger1
286098frisetje1
285927fruktkjernar1
285961furer39
285932gaflar37
286097gennom7
285989grunnfunksjon1
286015helleristningar31
286094historiebøra1
286078historieforvaltarane1
285990historiemedvitet5
285997historiestudiet3
285977historieverdiane1
286039historiserande5
285924hugseknaggar1
286065hundreårsperioden4
286055hydrofoilen8
286011identitetsbærende1
285922informasjonsverdi21
286069innvandringsspørsmålet3
286067integrasjonsprosessane5
285939kluckhohn1
285967konserveringsideologi1
285975kontaktkjensle2
286013kontinuitetane1
286027kraften59
286051kulturavhengige2
286005kulturgjenstanden3
285925kunnskapselementa1
285965kunnskapsformidlarar11
285957kunnskapssituasjonen1
286070kvalitetsideala1
286046kvardagsbunad6
285983kyrkjeruinar2
286031langhusa10
286012livsfasane8
285996livsfilosof1
286002livsutfaldinga16
286084læringskapasitet1
286047lêrjakke2
285956mangfalda2
286062marknadsføringskonsulentane1
286085medieflaumen3
285921meiningsgivande2
286008menneskenatur8
286053misjonsinteresserte3
285966modellbygging4
286080moglegheitssans1
286093moglegheitssansen2
286058museumstilknyting1
286092musils3
286026nasjonalkarakteren28
285950nattkappe1
286025naturting4
285928nærande39
286043oplysning74
285926oppfatt1
285951opplevingskvaliteten2
286010opplysningsformål1
285954opplysningsverdien1
285972oppløsningsprosess2
285952originalgjenstanden1
285945originalkunstverket1
286020osebergfunnet17
286056oselveren2
286072ozonlagstilhengjarar1
285958papirlappane9
286054pønkarar4
286073renteslavar1
285986repektabelt1
285981riksantikvar106
285943rotning24
286023runealfabetet5
286035samhøyret7
285993samtidskonteksten2
286040schirmer37
286045selvopgivende3
286086sentrifugalkrafta6
286001sjølvrettferda1
286074skriftkulturforsvararar1
286048slåttemusikken13
285937smaksopplevingane5
285931smaksorienteringane1
286049subkulturelle19
286044sygt9
286014særarten1
286061teknologane6
285942tilbakelagde16
285995tilkomne43
286030totempålane1
286037tradisjonsmedvit4
286019treskjærerkunsten1
286017tschudi16
285930tydingsystem1
286095ulikaste3
286022urnes689
285968utskifta20
286000vemmelege3
285944verdimink1
285946verdiskilnaden1
286077verdshorisontar1
285980verknadane48
285970vernefilosofi2
286007verneideen1
285920verneinstitusjonane1
285992vørdsame8