Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285750amerikaniseringsprossesen1
285740bøttene35
285734euroamerikanske1
285722fascinering1
285726fjensynsleikar1
285743forbrukarorienterte1
285724hamburgerar5
285725imitasjonar18
285744informasjonskløfta1
285719innvandrarkulturane4
285713klassediskusjon3
285754kraftfeltet10
285751kulturarva2
285720kulturpåverknad197
285721kulturpåverknaden10
285752likskapsverdiane1
285718lovprisingar5
285747personfiksert1
285712reiselivssamanheng47
285715ressursfattigdom1
285739sigersgangen7
285741skeisetalent2
285738skrekkvisjonane5
285727språkforvirring3
285736tilsyne32
285753tordenvegar1
285732tordenvei1
285733tordenveier1
285729verdiendring2