Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285497berlineruniversitetet2
285477danningsprogram5
285476danningsprogramma2
285460danningsprogrammet5
285495danningsprosessen11
285471devisen4
285464dilthey3
285453doublet3
285523elsassarane1
285500encyclopedietanken1
285490feudalismen4
285516fichte38
285503folkeånda8
285484fortyska5
285454føydalismen17
285496grunnlegging13
285522gudetrua4
285483handelsforbunda1
285466hellenisme3
285508heltegalleri1
285461herder69
285504herders11
285455historistane3
285520hitlerismen6
285486hoffkultur1
285488hoffkulturen4
285494humanitetsomgrepet3
285480hundreårskrigen4
285509høgkonjunktur88
285470individsentreringa1
285474individualitetsidéen1
285468individualitetstanken2
285518jarnbanevogn5
285507klokkardansk6
285514kulturoppfatninga3
285510kunnskapsgrunnsetning1
285479markeringsliner1
285458meinecke4
285498milestolpar7
285499muleggjorde1
285527nasjonsomgrep11
285452nasjonsomgrepet23
285501nyhumanistiske1
285473overprøvast26
285491predestinert4
285472preussiske26
285481pyreneane22
285525raseteori4
285512rasjonalistane17
285513rettsfilosofi9
285505römer4
285485samfunnsformene4
285502sjølvmedvetet1
285482sletteland52
285506språktilstandar3
285478statsforming1
285467statsoppløysingar1
285524strassbourg2
285526syttendemaiprosesjonar1
285456troeltsch9
285519versaille1
285489vesensforskjellig7
285521århundrelang3