Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
285367biletskift1
285366biletutsnitt2
285368biletvalet4
285357gjennomgangstrådar1
285354grafitti11
285362hovedsynspunkta1
285353høyheim176
285358klassesituasjon2
285360klassesituasjonen2
285355komikarpar1
285356løgnasparet3
285364manusskriving3
285363underhaldningsaspektet1
285365visualiserast6