Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 195 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284856ansvarspulverisering7
284758arbeidsløysetal16
284804austisen58
284839banklinefartøy1
284845banklineflåten1
284808beitepresset8
284795beitevandring11
284863beskatning66
284827bestander29
284928bioøkonomiske1
284904bjørnøyplatået1
284807bufferbestand1
284877bygdeutvalet17
284854båter255
284910dumpinga25
284858eksportfinans100
284820energiomsetninga4
284890fabrikkflåten1
284886fabrikkskip2
284843fabrikkskipa1
284870fangstfelt4
284810fangststatistikken50
284874fangstsvikt1
284860fartøyregisteret1
284905feilrapportering35
284841fiskarbank17
284768fiskartalsmann2
284944fiskaryrket24
284826fiskebestand28
284774fiskebestandene11
284927fiskebåtredernes65
284840fiskebåtreiarar7
284830fiskefartøy201
284946fiskefelt51
284930fiskereiskap57
284922fiskerihøgskule16
284855fiskeripolitisk9
284895fiskeristøtta1
284775fiskeslaga84
284787fiskestoppar1
284898fiskevernsona105
284825fleirartsforskninga1
284844flåtegruppa3
284875flåtegruppe1
284921forrenta23
284931forskarhald11
284935forskingsinnsats72
284822forskningsprogram12
284885frysekonsesjonslova1
284763garnbruk8
284865gjenvekst15
284832gjerdebåtane1
284751grytås11
284809gytebestand41
284857halvstatlege8
284864haneskjella1
284873haneskjelleventyret1
284866haneskjellfelta1
284869haneskjellnæringa1
284892hastesaker12
284945haustingsstrategi1
284752havforskarar30
284917havforskning9
284925havforskningsinstituttet176
284769havmiljø25
284823havmiljøet28
284789helgefreding1
284790hovedrettar1
284803hovedårsaka4
284771hovudteoriar3
284800høgverdiprodukt1
284760juksakallen1
284831kondemnere1
284828kondemnering15
284848kondemneringsrunde1
284829kondemneringstiltak3
284799konsumfiske1
284777krill96
284776kvalartene1
284887kvotegrunnlag5
284792kvoteoverføringar1
284791kvoter150
284847kystfartøy19
284902kystvakt44
284867leiteaktiviteten8
284943likevektsfiske1
284884listau6
284813loddebestanden77
284797loddestammen3
284806lomvibestandene1
284819mageprøver7
284933maskevidda6
284906maskevidder3
284937materialvalg8
284821matkonsum2
284817matmengder2
284815matvandring1
284862mayen495
284883miljøomsynet13
284811mørketall31
284753nedfiska13
284786næringsforhold7
284816næringskjeden12
284778nøkkelbestand1
284779nøkkelbestandane1
284754oljefunnet24
284876oppbyggjing5
284915oppvekstområda16
284897oppvektsområdet1
284814overfiska37
284872overinvesteringar6
284764permitteringsvarselet5
284784registerte33
284899reguleringane176
284793reguleringsopplegget1
284882reiarane131
284868ressursgrunnlag35
284767ressurspress2
284923ressurssløseriet2
284891ressurstilgangen26
284766ressursutsikter1
284929ressursvenleg5
284833ringnotfartøy52
284801ringnotnæringa2
284835ringnotsektoren1
284909rovfisket6
284938seleksjonsfaktoren1
284759selinvasjonar3
284761selskrottar1
284802sildemjølindustrien1
284942sjark57
284805sjøfugldøden1
284772sjøpattedyra18
284881skattereglar53
284852skipsfinansiering2
284861skjellfelt1
284859skjelltråling1
284888slepphendt34
284903småtorsk9
284846småtrålarane1
284796snurrevad38
284941stortrålar2
284762sundslite8
284936tauefart1
284770tilteke13
284785torskefiskeria10
284849torskeflåten1
284901torskekvote40
284755torskeressursane1
284836torskesektoren10
284838torsketrålarar2
284947totalbestanden27
284781totalkvote207
284907trålararmadaen1
284932trålen41
284939trålfiske21
284934trålkonstruksjonar1
284916ungfisken21
284871ungskjell1
284889utlånspolitikk18
284842valutalån18
284834verftsindustri35
284896vernesona14
284913yngelstadiet2
284911årsklassane117
284756årsklassen87
284824økologisystemet1