Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284281artiumsstilen29
284263dilettanteri2
284268etterutdanningstilbod28
284271evalueringsnormene1
284275genrekonvensjonane2
284280hovudfagsgrad1
284278hovudoppgave3
284282hovudtittelen8
284272kommunikasjonsteoriar2
284283korreksjonen17
284264kvakksalvarhaldningar1
284266magikarar4
284279nivellerande16
284269profesjonalisere31
284258påtvungen7
284270sensorrettleiingane1
284276skolestilar1
284261skriftstyret32
284274skrivemetodikken1
284257skriveopplæring27
284273skrivepedagogikken1
284265skriveprosessar2
284277skrivesituasjonar5
284267språkteoriar6