Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 98 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
284153antagonistane1
284155apologetane4
284152apologetar5
284205artikulering2
284223artikuleringa4
284187asiopa1
284202bams11
284216bayeriske1
284158blomberg96
284201bums67
284190chartistanes1
284178diogenes23
284160ekspansjonsviljen1
284219enttäuschung1
284222etterkrigsmaktas1
284129familieturismen4
284140fellesarv5
284193fellesmarknadsmil1
284176fjertane1
284183fridomsdiktaturet1
284159fritsch3
284198føderalismen1
284171gifttønnene2
284173grågrønn1
284196györgy9
284179hasek9
284203heilagdagar54
284172hippien6
284184ikler26
284145imperialismeerstatning1
284156inhumanismen1
284154innordnast20
284169irettesettingane2
284175josephine239
284224kafélivet13
284135kamelhår7
284204karajan4
284215kassandrarøystene1
284195kassera10
284134kjensleekte1
284177kjettersk13
284131kondomindustrien1
284197konrád1
284137krigsoppgjerspolitikk1
284199krystalliserer5
284221lovnadar15
284182manifesta1
284217muligheiten4
284185narrebjølla1
284168nervetablettar3
284174nettingstrømper10
284161nordvesteuropa1
284207oppføringa54
284139oppvakna1
284211overbygnaden9
284143pathos22
284212piscators1
284200polysentrisk9
284180pretensjonane10
284147propaganderer6
284210rødma10
284149røyklagt6
284151samanbrotne6
284186samanbunde9
284142skuar4
284148skydekt1
284132solnedgangsreklame1
284181spiskammerset39
284146stortyske4
284192støtteerklæring30
284188støtteerklæringa7
284157suggerert3
284144søndagsrepublikanarane1
284208talerøyra2
284209tidsåndsmålarane1
284218tilpassingsform1
284226trykkande37
284128tucholsky5
284162tysklandifiserte1
284206tåregassgranatane3
284138undergrunnskjemparar1
284167understrøymande1
284141utkikkstårn5
284189vesteuropear1
284220villeiing9
284136waldheims1
284213weltbühne4
284170økorørslene1